Työryhmätyöskentelyä työpajapäivänä

19.3.2020
Kuvituskuva

Avoimen tieteen ja tutkimuksen työpajapäivänä 17.3. järjestettiin monien avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmien kokouksia.

Työpajapäivän yhteinen osuus

Datakoulutukset

Susanna Nykyrin (Tampereen yliopisto) vetämän ryhmän tehtävänä on suunnitella mahdollisia koulutuksia datan löydettävyyteen, säilytykseen ja avoimuuteen liittyen. Ryhmä laatii ehdotuksen koulutusten kohderyhmistä ja toteutustavoista. Työpajapäivän kokouksessa ryhmä sopi, miten datanhallinnan taitojen kehittämistä ja ylläpitämistä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä työstetään jatkossa.

Seuraavan työvaiheen tarkoitus on määritellä tutkimusorganisaatioiden ja kansallisten toimijoiden tarjoamien datakoulutusten sisältöjen ja niissä opittujen taitojen hyvä taso ja käytänteet. Lisäksi ryhmä pyrkii määrittelemään kansainvälisten palveluiden ja toimijoiden roolin datakoulutuksissa.

Jatkotyöskentely tapahtuu valmistelevissa pienryhmissä, joiden teemoiksi sovittiin:

  • mitä tutkimusorganisaatiot tarjoavat
  • mitä kansalliset ja kansainväliset tahot tarjoavat
  • toiveita tutkimusorganisaatioiden palveluille ja kansallisille/kv-palveluille.

Ryhmän seuraava yhteistapaaminen 25.3, jolloin esitellään ja keskustellaan tutkimusorganisaatioiden perusopintovaiheen aineistonhallinnan koulutuksesta ja tuesta. Käytänteitään ovat lupautuneet siinä esittelemään ainakin TAU ja UEF.

Datakoulutukset-ryhmään voivat liittyä mukaan kaikki datanhallinnan osaamisen ja tuen kehittämisen parissa toimivat. 

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden asiantuntijaryhmä kokoontui keskustelemaan valmisteltavista suosituksista, jotka täsmentävät Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallista linjausta. Omia suosituksiaan on luonnosteltu tutkimusorganisaatioille ja rahoittajille. Lisäksi tekeillä on myös suositus tutkimusjulkaisujen avoimeen saatavuuteen liittyvistä teknisistä kysymyksistä.

Laadittavana olevista suosituksista ainakin tutkimusorganisaatioita koskeva suositus on lähes valmis avoimelle kommentoinnille. Suositus tulee kommentoitavaksi avoimen tieteen verkkosivuille maalis-huhtikuun vaihteessa.

Tutkimusaineistojen avoin saatavuus

Pekka Orposen (Aalto-yliopisto) puheenjohtama työryhmä edistää tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden osalinjausta. Ryhmä kokoontui keskustelemaan aiemmin muotoilemistaan strategisista periaatteista sekä tavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä.  Ryhmän jäsenet sopivat, että luonnosta tarkennetaan käydyn keskustelun pohjalta ja luonnos viedään suunnitellun aikataulun mukaisesti Avoimen tieteen kansallisen ohjausryhmän kokoukseen huhtikuussa 2020. Valmis luonnos tulee avoimesti kommentoitavaksi vuoden 2020 aikana.

Kannustimet tutkimuksen ja opetuksen vastuullisuuteen ja avoimuuteen

Marja Kokon (Tampereen yliopisto) luotsaama ryhmä jatkoi työpajapäivän yhteisessä osuudessa aloitettua työtä avoimen tieteen ja tutkimuksen kannusteiden miettimiseksi. Tänä vuonna aloittanut ryhmä sopi työskentelytavoista. Ryhmä päätti perustavansa pienryhmiä avoimuuden kannustimien alateemojen käsittelyyn.

Dataviittaus ja tunnisteet

Jessica Parland-von Essenin (CSC) vetämä tutkimustuotosten linkittäminen -työryhmä keskusteli pysyvien tunnisteiden käytöstä tutkimusaineistoille. Viime aikoina on alalla edelleen tapahtunut paljon. Ryhmä sopi työn jatkamisesta, ja sen tavoitteena on tuottaa syksylle ohje organisaatiolle siitä, miten edistää FAIR-periaatteiden vaatimaa pysyvien tunnisteiden käyttöä eri tyyppisille tutkimusaineistoille.

Yritysyhteistyössä tehtävän tutkimuksen avoimuus 

Ryhmän kokous jouduttiin peruuttamaan teknisten ongelmien takia. Työryhmän kokous siirrettiin maanantaiksi 30.3. klo 13-14. Ryhmän on tarkoitus tuottaa vuoden 2020 aikana tiivis ja ytimekäs ohjeistus yritysyhteistyössä tehtävässä tutkimuksessa huomioitavista tärkeistä asioista.

  • Lisätietoja ja seuraavan kokouksen linkki ryhmän vetäjältä: anna.mikkonen(at)hamk.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös