Kontakta oss

Senast uppdaterad 5.6.2024

Vetenskapliga samfundens delegation ansvarar för uppdatering av avointiede.fi. Vill du kommentera våra svenskpråkiga sidor? Kontakta oss: avointiede (at) tsv.fi.

Sekretariatet för öppen vetenskap

  • Generalsekreterare Henriikka Mustajoki, henriikka.mustajoki(at)tsv.fi, tfn 0447456512
  • Sakkunnig Ilmari Jauhiainen, ilmari.jauhiainen(at)tsv.fi, tfn 044 783 4208
  • Sakkunnig Hanna Lahdenperä, hanna.lahdenpera(at)tsv.fi, tfn 044 750 4202
  • Sakkunnig Marita Kari, marita.kari(at)tsv.fi, tfn 040 560 8068
  • Planerare Jonni Karlsson, jonni.karlsson(at)tsv.fi, tfn 044 741 2255

Generalsekreterare Henriikka Mustajoki

Henriikka Mustajoki

Henriikka disputerade i forskningsetik vid Glasgows universitet år 2000. Forskning och undervisning visade vägen till universitetet i Sydney, där Henriikka undervisade i etiska frågor inom ekonomiska vetenskaper samt forskningsetik och utvecklade praxis för ansvarsfull utvärdering. Samtidigt undervisade hon i forskningsetik vid finländska universitet. Efter att Henriikka återvänt till Finland 2015 ansvarade hon för utvecklande av nationella nätkurser i forskningsetik och öppen vetenskap. År 2018 började hon som utvecklingschef inom öppen vetenskap vid Vetenskapliga samfundens delegation.

På sekreteratiatet för öppen vetenskap arbetar Henriikka särskilt med intressegrupper och internationellt samarbete. Hon är sekreterare för den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning, och hon är ordförande för Council of National Open Science Coordination (CoNOSC).

 

Sakkunnig Ilmari Jauhiainen

Ilmari Jauhiainen

Ilmari disputerade 2012 på Hegels logik. Till hans forskningsintressen hör filosofins historia, särskilt ontologins, logikens och medvetandefilosofins historia samt 1800- och 1800-talens tyska historia.

Inom öppen vetenskap är Ilmari specialiserad framförallt på öppet lärande, och han är intresserad av incitament till öppenhet samt ansvarsfull utvärdering och metrik. Han sitter i VSD:s styrelse som representant för de anställda. Ilmari började på sekretariatet för öppen vetenskap år 2018.

Sakkunnig Hanna Lahdenperä

Hanna Lahdenperä

Hanna disputerade 2021 vid Helsingfors universitet på en avhandling om Monika Fagerholms romaner, filosofisk läsning samt litteraturvetenskapens och filosofins beröringspunkter. Hon arbetar också med Tove Janssons senare litterära produktion.

På sekreteratiatet för öppen vetenskap arbetar Hanna särskilt med öppen tillgång till publikationer samt ansvarsfull utvärdering. Hon började på sekretariatet 2020.

Sakkunnig Marita Kari

kuva Marita KaristaMarita håller på att färdigställa en doktorsavhandling i informationsvetenskap vid Tammerfors universitet. Hennes avhandlingsprojekt handlar om gemensam utveckling av informella standarder som kunskapshanteringsprocess.

Marita har över 20 års erfarenhet av arbete som  informatiker och ledande informationsspecialist inom den privata sektorn. De senaste åren har hon intresserat sig för datakvalitet och utveckling av den samt analys och visualisering av information.

På sekretariatet ansvarar Marita särskilt för uppföljningen av öppen vetenskap och forskning. Marita började på sekretariatet 2022.

Planerare Jonni Karlsson

Jonni Karlsson.

Jonni blev filosofie magister vid Helsingfors universitet år 2022 med religionsvetenskap som huvudämne. I sin magisteruppsats undersökte han millenniegenerationens andlighet som social identitet. Förutom kulturarvsstudier har Jonni också ägnat sig åt vetenskapskommunikation och evenemangsproduktion.

På sekreteariatet jobbar Jonni särskilt med öppen forskningskultur samt kommunikation. Jonni började på sekretariatet 2022.

 

Öppen vetenskap på sociala medier