Kontakta oss

Senast uppdaterad 2.9.2022

Vetenskapliga samfundens delegation ansvarar för uppdatering av avointiede.fi. Vill du kommentera våra svenskpråkiga sidor? Kontakta oss: avointiede (at) tsv.fi.

Sekretariatet för öppen vetenskap

  • Generalsekreterare Henriikka Mustajoki, henriikka.mustajoki(at)tsv.fi, tfn 044 741 2255.
  • Sakkunnig Ilmari Jauhiainen, ilmari.jauhiainen(at)tsv.fi, tfn 044 783 4208.
  • Planerare Hanna Lahdenperä, hanna.lahdenpera(at)tsv.fi, tfn 044 750 4202.
  • Praktikant Anni Rastas, anni.rastas(at)tsv.fi, tfn 044 493 2929

Generalsekreterare Henriikka Mustajoki

Henriikka Mustajoki
      

Henriikka disputerade i forskningsetik vid Glasgows universitet år 2000. Forskning och undervisning visade vägen till universitetet i Sydney, där Henriikka undervisade i etiska frågor inom ekonomiska vetenskaper samt forskningsetik och utvecklade praxis för ansvarsfull utvärdering. Samtidigt undervisade hon i forskningsetik vid finländska universitet. Efter att Henriikka återvänt till Finland 2015 ansvarade hon för utvecklande av nationella nätkurser i forskningsetik och öppen vetenskap. År 2018 började hon som utvecklingschef inom öppen vetenskap vid Vetenskapliga samfundens delegation.

På sekreteratiatet för öppen vetenskap arbetar Henriikka särskilt med intressegrupper och internationellt samarbete. Hon är sekreterare för den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning, och hon är ordförande för Council of National Open Science Coordination (CoNOSC).

Sakkunnig Ilmari Jauhiainen

Ilmari Jauhiainen
    

Ilmari disputerade 2012 på Hegels logik. Till hans forskningsintressen hör filosofins historia, särskilt ontologins, logikens och medvetandefilosofins historia samt 1800- och 1800-talens tyska historia.

Inom öppen vetenskap är Ilmari specialiserad framförallt på öppet lärande, och han är intresserad av incitament till öppenhet samt ansvarsfull utvärdering och metrik. Han sitter i VSD:s styrelse som representant för de anställda. Ilmari började på sekretariatet för öppen vetenskap år 2018.

Planerare Hanna Lahdenperä

Hanna Lahdenperä

Hanna disputerade 2021 vid Helsingfors universitet på en avhandling om Monika Fagerholms romaner, filosofisk läsning samt litteraturvetenskapens och filosofins beröringspunkter. Hon arbetar också med Tove Janssons senare litterära produktion.

På sekreteratiatet för öppen vetenskap arbetar Hanna särskilt med öppenhet gällande forskningsmaterial. Hon började på sekretariatet 2020.

Praktikant Anni Rastas

Anni studerar antropologi vid statsvetenskapliga fakulteten på Helsingfors universitet och ska utexamineras nästa år. Hon är mycket intresserad av samhällsvetenskaplig miljöforskning samt kolonialismens historia och samtid. Dessutom har hon ett stort intresse för inklusivitet och etik i forskning.

På hösten 2022 arbetar Anni som praktikant på sekretariatet för öppen vetenskap och forskning.

                                     

Öppen vetenskap på sociala medier

Fairdata-tjänster:

  • Utbildning och workshops: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy/IT Center for Science Ltd,
    paivi.rauste (at) csc.fi
  • Frågor om Fairdata-tjänster och andra frågor: servicedesk (at) csc.fi