Yhteystiedot

Viimeksi päivitetty 7.10.2021

Tieteellisten seurain valtuuskunta vastaa avointiede.fi –sivuston päivittämisestä ja uudistamisesta. Muista avoimen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä vastuista ja tehtävistä tiedotetaan sivustolla.

Avoimen tieteen sihteeristö

Yhteydenotot: avointiede(at)tsv.fi tai etunimi.sukunimi(a)tsv.fi

  • Kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki, puh. 044 741 2255.
  • Asiantuntija Ilmari Jauhiainen, puh. 044 783 4208.
  • Suunnitelija Hanna Lahdenperä, puh. 044 750 4202.

Pääsihteeri Henriikka Mustajoki

Henriikka Mustajoki
      

Henriikka väitteli tutkimusetiikasta Glasgown yliopistossa 2000. Tutkimus ja opetus vei sen jälkeen Sydneyn yliopistoon jossa Henriikka opetti kauppatieteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä tutkimusetiikkaa ja kehitti vastuullisen arvioinnin käytänteitä. Samaan aikaan Henriikka opetti tutkimusetiikkaa suomalaisissa yliopistoissa. Palattuaan Suomeen 2015 Henriikka vastasi kansallisten tutkimusetiikan ja avoimen tieteen verkkokurssien kehittämisestä. Tieteellisten seurain valtuuskunnassa avoimen tieteen kehittämispäällikkönä Henriikka aloitti 2018.

Avoimen tieteen sihteeristössä Henriikka vastaa erityisesti sidosryhmistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Henriikka toimii Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän esittelijänä ja on Council of National Open Science Coordination (CoNOSC) puheenjohtaja.

Asiantuntija Ilmari Jauhiainen

Ilmari Jauhiainen
    

Ilmari väitteli 2012 Hegelin logiikasta, ja tutkimuskiinnostuksiin kuuluu filosofian historia (erityisesti ontologian, logiikan ja mielenfilosofian historia sekä 1700- ja 1800-lukujen saksalainen filosofia).

Avoimen tieteen saralla Ilmari on erikoistunut etenkin oppimisen avoimuuteen, ja on kiinnostunut avoimuuden kannustimista sekä vastuullisesta arvioinnista ja metriikasta. Hän toimii TSV:n hallituksessa työntekijöiden edustajana. Ilmari aloitti avoimen tieteen sihteeristössä 2018.

Suunnittelija Hanna Lahdenperä

Hanna Lahdenperä

Hanna väitteli 2021 pohjoismaisesta kirjallisuudesta Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee Monika Fagerholmin romaaneja, filosofista lukemista sekä kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian yhtymäkohtia. Hän tutkii myös Tove Janssonin aikuistuotantoa.

Avoimen tieteen sihteeristössä Hanna työskentelee erityisesti tutkimusaineistojen avoimuuden parissa. Hanna aloitti sihteeristössä 2020.                                         

Avoin tiede sosiaalisessa mediassa

Fairdata-palvelut

  • Koulutukset, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, paivi.rauste (at) csc.fi
  • Fairdata-palveluihin liittyvät tukipyynnöt ja muut kysymykset, servicedesk (at) csc.fi