Yhteystiedot

Viimeksi päivitetty 29.9.2022

Tieteellisten seurain valtuuskunta vastaa avointiede.fi –sivuston päivittämisestä ja uudistamisesta. Muista avoimen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä vastuista ja tehtävistä tiedotetaan sivustolla.

Avoimen tieteen sihteeristö

Yhteydenotot: avointiede(at)tsv.fi tai etunimi.sukunimi(a)tsv.fi

  • Kehittämispäällikkö Henriikka Mustajoki, puh. 044 741 2255
  • Asiantuntija Ilmari Jauhiainen, puh. 044 783 4208
  • Asiantuntija Hanna Lahdenperä, puh. 044 750 4202
  • Asiantuntija Marita Kari, puh. 040 560 8068
  • Suunnittelija Jonni Karlsson puh. 044 741 2255
  • Yliopistoharjoittelija Anni Rastas, puh. 044 493 2929

Pääsihteeri Henriikka Mustajoki

Henriikka Mustajoki

Henriikka väitteli tutkimusetiikasta Glasgown yliopistossa 2000. Väitöksen jälkeen Henriikka opetti Sydneyn yliopistossa kauppatieteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä tutkimusetiikkaa ja kehitti vastuullisen arvioinnin käytänteitä. Samaan aikaan Henriikka opetti tutkimusetiikkaa suomalaisissa yliopistoissa. Palattuaan Suomeen 2015 Henriikka vastasi kansallisten tutkimusetiikan ja avoimen tieteen verkkokurssien kehittämisestä. Tieteellisten seurain valtuuskunnassa Henriikka aloitti 2018.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä Henriikka vastaa erityisesti sidosryhmistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Henriikka toimii Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän esittelijänä ja on toiminut Council of National Open Science Coordination (CoNOSC) puheenjohtaja 2022 asti.

Henriikka on toimivapaalla elokuuhun 2023 asti.

Asiantuntija Ilmari Jauhiainen

Ilmari Jauhiainen

Ilmari väitteli 2012 Hegelin logiikasta, ja tutkimuskiinnostuksiin kuuluu filosofian historia (erityisesti ontologian, logiikan ja mielenfilosofian historia sekä 1700- ja 1800-lukujen saksalainen filosofia).

Avoimen tieteen saralla Ilmari on erikoistunut oppimisen avoimuuteen, ja on kiinnostunut avoimuuden kannustimista sekä vastuullisesta arvioinnista ja metriikasta.  Ilmari aloitti avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä 2018.

Suunnittelija Hanna Lahdenperä

Hanna Lahdenperä

Hanna väitteli 2021 pohjoismaisesta kirjallisuudesta Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee Monika Fagerholmin romaaneja, filosofista lukemista sekä kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian yhtymäkohtia. Hän tutkii myös Tove Janssonin aikuistuotantoa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä Hanna työskentelee erityisesti julkaisemisen avoimuuden parissa. Hanna aloitti sihteeristössä 2020.     

Asiantuntija Marita Kari

kuva Marita KaristaMarita valmistelee Tampereen yliopistossa informaatiotutkimuksen väitöskirjaa vapaaehtoisia standardeja kehittävien toimikuntien työskentelystä tietoprosessina.

Maritalla on yli 20 vuoden kokemus informaatikon ja johtavan tietoasiantuntijan tehtävistä yksityiseltä sektorilta. Hänen keskeisiä ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan viime vuosina ovat olleet datan laatu ja sen kehittäminen sekä tiedon analysointi ja visualisointi.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä Maritan vastuulla on erityisesti avoimen tieteen seurannan toteutus ja kehittäminen. Marita aloitti sihteeristössä 2022.

Suunnittelija Jonni Karlsson

Jonni Karlsson.

Jonni valmistui 2022 filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan uskontotiede. Tutkielmassaan hän käsitteli milleniaalisukupolven henkisyyttä sosiaalisen identiteetin näkökulmasta. Kulttuuriperintöön painottuvien opintojen lisäksi Jonnilla on taustaa yleistajuisesta tiedeviestinnästä sekä tapahtumatuotannosta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä Jonni työskentelee erityisesti toimintakulttuurin avoimuuden sekä viestinnän parissa. Jonni aloitti sihteeristössä 2022.                           

Yliopistoharjoittelija Anni Rastas

Anni viimeistelee antropologian maisteriopintojaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus, monilajinen etnografia, sekä kolonialististen suhteiden historia ja nykypäivä. Sekä opintojen että tutkimusassistentin töiden kautta herännyt kiinnostus tieteen moniäänisyyttä ja eettisyyttä kohtaan on tuonut Annin avoimen tieteen kehitystyön pariin.

Syksyn 2022 ajan Anni työskentelee Avoimen tieteen ja Julkaisufoorumin yliopistoharjoittelijana.

Avoin tiede sosiaalisessa mediassa

Fairdata-palvelut

  • Koulutukset, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, paivi.rauste (at) csc.fi
  • Fairdata-palveluihin liittyvät tukipyynnöt ja muut kysymykset, servicedesk (at) csc.fi