Yhteystiedot

Viimeksi päivitetty 5.6.2024

Tieteellisten seurain valtuuskunta vastaa avointiede.fi –sivuston päivittämisestä ja uudistamisesta. Muista avoimen tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä vastuista ja tehtävistä tiedotetaan sivustolla.

Avoimen tieteen sihteeristö

Yhteydenotot: avointiede(at)tsv.fi tai etunimi.sukunimi(a)tsv.fi

  • Pääsihteeri Henriikka Mustajoki, puh. 044 745 6512
  • Asiantuntija Ilmari Jauhiainen, puh. 044 783 4208
  • Asiantuntija Hanna Lahdenperä, puh. 044 750 4202
  • Asiantuntija Marita Kari, puh, 040 560 8068
  • Suunnittelija Jonni Karlsson, puh. 044 741 2255

Pääsihteeri Henriikka Mustajoki

Henriikka Mustajoki

Henriikka väitteli tutkimusetiikasta Glasgown yliopistossa 2000. Väitöksen jälkeen Henriikka opetti Sydneyn yliopistossa kauppatieteisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä tutkimusetiikkaa ja kehitti vastuullisen arvioinnin käytänteitä. Samaan aikaan Henriikka opetti tutkimusetiikkaa suomalaisissa yliopistoissa. Palattuaan Suomeen 2015 Henriikka vastasi kansallisten tutkimusetiikan ja avoimen tieteen verkkokurssien kehittämisestä. Tieteellisten seurain valtuuskunnassa Henriikka aloitti 2018.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä Henriikka vastaa erityisesti sidosryhmistä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Henriikka toimii Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän esittelijänä ja on toiminut Council of National Open Science Coordination (CoNOSC) puheenjohtaja 2022 asti.

 

Asiantuntija Ilmari Jauhiainen

Ilmari Jauhiainen

Ilmari väitteli 2012 Hegelin logiikasta, ja tutkimuskiinnostuksiin kuuluu filosofian historia (erityisesti ontologian, logiikan ja mielenfilosofian historia sekä 1700- ja 1800-lukujen saksalainen filosofia).

Avoimen tieteen saralla Ilmari on erikoistunut oppimisen avoimuuteen, ja on kiinnostunut avoimuuden kannustimista sekä vastuullisesta arvioinnista ja metriikasta.  Ilmari aloitti avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä 2018.

Asiantuntija Hanna Lahdenperä

Hanna Lahdenperä

Hanna väitteli 2021 pohjoismaisesta kirjallisuudesta Helsingin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsittelee Monika Fagerholmin romaaneja, filosofista lukemista sekä kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian yhtymäkohtia. Hän tutkii myös Tove Janssonin aikuistuotantoa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä Hanna työskentelee erityisesti julkaisemisen avoimuuden ja vastuullisen arvioinnin parissa. Hanna aloitti sihteeristössä 2020.     

Asiantuntija Marita Kari

kuva Marita KaristaMarita valmistelee Tampereen yliopistossa informaatiotutkimuksen väitöskirjaa vapaaehtoisia standardeja kehittävien toimikuntien työskentelystä tietojohtamisen prosessina.

Maritalla on yli 20 vuoden kokemus informaatikon ja johtavan tietoasiantuntijan tehtävistä yksityiseltä sektorilta. Hänen keskeisiä ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan viime vuosina ovat olleet datan laatu ja sen kehittäminen sekä tiedon analysointi ja visualisointi.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä Maritan vastuulla on erityisesti avoimen tieteen seurannan toteutus ja kehittäminen. Marita aloitti sihteeristössä 2022.

Suunnittelija Jonni Karlsson

Jonni Karlsson.

Jonni valmistui 2022 filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan uskontotiede. Tutkielmassaan hän käsitteli milleniaalisukupolven henkisyyttä sosiaalisen identiteetin näkökulmasta. Kulttuuriperintöön painottuvien opintojen lisäksi Jonnilla on taustaa yleistajuisesta tiedeviestinnästä sekä tapahtumatuotannosta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen sihteeristössä Jonni työskentelee erityisesti toimintakulttuurin avoimuuden sekä viestinnän parissa. Jonni aloitti sihteeristössä 2022.

Avoin tiede sosiaalisessa mediassa