Kansainvälinen yhteistyö

Viimeksi päivitetty 5.5.2023

Avoin tiede ja tutkimus ylittää valtioiden väliset rajat, ja sen edistäminen tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä. Avoimen tieteen koordinaatio on aktiivisesti mukana monissa avoimen tieteen ja tutkimuksen eurooppalaisissa ja maailmanlaajuisissa verkostoissa. Avainverkostojamme kansainvälisellä kentällä ovat: 

Council of National Open Science Coordination (CoNOSC) 

Euroopan kansallisten avoimen tieteen koordinaatioiden yhteistyöverkosto CoNOSC (Council of National Open Science Coordination) perustettiin vuonna 2019. CoNOSCin tavoitteita ja periaatteita ovat: auttaa valtioita luomaan, kehittämään ja koordinoimaan kansallisia avoimen tieteen linjauksia ja toimintoja, kerätä yhteen avointa tiedettä kansallisella tasolla koordinoivia toimijoita sekä tarjota tilaa keskustella perinpohjaisesti, mitä mahdollisuuksia ja haasteita tulee vastaan, kun avoimen tieteen kansainvälistä kehitystä heijastelevia kansallisia toimintoja ja linjauksia koordinoidaan. 

European Open Science Cloud (EOSC)

European Open Science Cloud (EOSC) on yksi Euroopan komission ja jäsenvaltioiden tukemista uusista kumppanuuksista. Sen tavoitteena on toteuttaa FAIR-periaatteiden mukaisen datan ja siihen liittyvien palvelujen verkko. EOSC tarjoaa virtuaalisen ympäristön, josta pääsee lukuisiin palveluihin, jotka tukevat avointa tiedettä ja tutkimusdatan hallintaa aina datan jakamisesta sen prosessointiin ja säilytykseen asti. EOSC:n tähtäimessä on antaa Euroopan unionille maailmanlaajuinen johtoasema tutkimustiedon hallinnassa ja varmistaa, että eurooppalaiset tutkijat voivat parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää datavetoista tiedettä.

ROSiE (Responsible Open Science in Europe, 2021-2024)

ROSiE (Responsible Open Science in Europe, 2021-2024) on avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävä hanke, jossa kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa käytännön työkaluja vastuullisen avoimen tieteen ja kansalaistieteen edistämistyöhön. Konsortiossa on mukana 12 organisaatiota kymmenestä eri maasta, ja hanketta koordinoi Oslon yliopisto. Kolmivuotinen hanke käynnistyi maaliskuussa 2021, ja sen rahoitus tulee EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Kansainvälisiä avoimen tieteen kannanottoja