ROSiE

Viimeksi päivitetty 4.4.2023

ROSiE (Responsible Open Science in Europe, 2021-2024) on avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävä hanke, jossa kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa käytännön työkaluja vastuullisen avoimen tieteen ja kansalaistieteen edistämistyöhön. Konsortiossa on mukana 12 organisaatiota kymmenestä eri maasta, ja hanketta koordinoi Oslon yliopisto. Kolmivuotinen hanke käynnistyi maaliskuussa 2021, ja sen rahoitus tulee EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Hanke pyrkii tunnistamaan ja analysoimaan avoimesta tieteestä aiheutuvia uusia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä sekä kyseenalaisia käytäntöjä tarkoituksenaan löytää ja osoittaa nykyisissä linjauksissa mahdollisesti olevia aukkoja ja harmaita alueita.

AVOTT on mukana useammassakin hankkeen yhdeksästä osiosta, mutta niistä kolme on keskeisimpiä:

  1. Vastuullisen avoimen tieteen linjauskehikko (WP5): Osiossa on analysoitu Euroopan maiden avoimen tieteen linjausten ja suositusten nykytilaa. Seuraavana vaiheena tuotetaan yhteinen avoimen tieteen linjauskehikko, jonka tarkoituksena on yhdistää ja harmonisoida kansallisia avoimen tieteen ja tutkimusetiikan linjauksia. Lisätietoja (englanniksi)
  2. Avoimen tieteen “knowledge hub” (WP6): Projektissa rakennetaan avoimen tieteen ”knowledge hub”, jonka tavoitteena on tuottaa  käyttäjäystävällinen alusta avoimen tieteen ja tutkimusetiikan kysymysten parissa toimiville ja niistä kiinnostuneille. Alusta kokoaa projektin tuotoksia, kuten tietoa ja työkaluja avoimen tieteen infrastruktuureista sekä tutkimuseettisistä ja avoimeen tieteen juridisista kysymyksistä. Lisätietoja (englanniksi).
  3. Vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaalit (WP7): Osiossa tuotetaan vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaaleja eri kohderyhmille, kuten opiskelijoille, tutkijoille ja kansalaistieteilijöille. Lisätietoja (englanniksi).

Lisäksi AVOTT osallistuu muun muassa hankkeen viestintään ja yleiseen koordinointiin.

Hankkeesta voi lukea tarkemmin sen verkkosivuilta (englanniksi). Hanketta voi seurata myös Twitterissä (@rosie_open) ja LinkedInissä.

Lisätietoa:

Asiantuntija Elina Koivisto (elina.koivisto(at)tsv.fi)