EOSC

Viimeksi päivitetty 20.10.2023

Mikä EOSC on?

European Open Science Cloud (EOSC) on yksi Euroopan komission ja jäsenvaltioiden tukemista uusista kumppanuuksista. Sen tavoitteena on toteuttaa FAIR-periaatteiden mukaisen datan ja siihen liittyvien palvelujen verkko. EOSC tarjoaa virtuaalisen ympäristön, josta pääsee lukuisiin palveluihin, jotka tukevat avointa tiedettä ja tutkimusdatan hallintaa aina datan jakamisesta sen prosessointiin ja säilytykseen asti. EOSC:n tähtäimessä on taata Euroopan unionille maailmanlaajuinen johtoasema tutkimustiedon hallinnassa ja varmistaa, että eurooppalaiset tutkijat voivat parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää datavetoista tiedettä.

Lue lisää EOSC:sta ja sen kehittämisestä.

Suomen EOSC-foorumi – verkosto suomalaisille sidosryhmille

Tammikuussa 2021 opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus  perustivat Suomen EOSC-foorumin (EOSC Finnish Forum, EOSC-FF), jossa suomalaiset sidosryhmät voivat: 

  • keskustella ja vaihtaa tietoja EOSC:n kehittymisestä ja arvioida niiden vaikutuksia muihin kansallisiin aloitteisiin
  • muodostaa yhteisen näkemyksen Suomen intresseistä EOSC:ssa ja kommunikoida niistä EOSC:n hallinnolle
  • keskustella kansallisella tasolla mahdollisista tulevista EOSC:iin liittyvistä yhteistyömahdollisuuksista ja vahvistaa suomalaisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden yhteistyötä.

Suomen EOSC-foorumi on avoin kaikille yksityishenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita EOSC:sta ja jotka ovat joko itse allekirjoittaneet tai työskentelevät organisaatiossa, joka on allekirjoittanut Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 (Katso lista julistuksen allekirjoittaneista).

Liity Suomen EOSC- foorumin jäseneksi ja seuraa meitä LinkedInissä, Twitterissä ja Youtubessa!

Lue lisää Suomen EOSC-foorumista.