Julistuksen allekirjoittaneet / Undertecknare / Signatories of the declaration

Viimeksi päivitetty 24.4.2024

Haluatko allekirjoittaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025 itse tai organisaatiosi puolesta? Voit tehdä sen erillisellä lomakkeella.

Vill du underteckna Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020-2025 som privatperson eller å din organisations vägnar? Du kan göra det med det här formuläret.

Do you want to sign the Declaration for Open Science and research 2020-2025 as an individual or for your organisation. You can do it with this form.

Organisaatiot / Organisationer / Signatory Organisations

Yksityishenkilöt / Privatpersoner / Individual signatories

 • Aalto-yliopisto
 • AMKIT – Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortio 
 • Arcada UAS
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus OY
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Donnerska institutet
 • Eläketurvakeskus
 • FinELib-konsortio
 • Finnish Museum of Natural History LUOMUS
 • FUN – Suomen yliopistokirjastojen verkosto
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Helsingin yliopisto
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Högskolan på Åland
 • Informaatiotutkimuksen yhdistys - Föreningen för informationsvetenskap, ITY ry
 • Ilmatieteen laitos
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
 • Kalevalaseura
 • Kansalliskirjasto
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Kela Tutkimusyksikkö
 • KUTKE, Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys ry
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, LUT
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Liikuntatieteellinen seura
 • Luonnonvarakeskus (LUKE)
 • Maanmittauslaitos
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Museovirasto
 • Nuorten tiedeakatemia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Prologos ry
 • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry
 • Ruokavirasto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Sosiaalipoliittinen yhdistys
 • Suomalaisen kirjallisuuden seura ry.
 • Suomen Akatemia
 • Suomen meriarkeologinen seura ry
 • Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura (Finfar)
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Svenska handelshögskolan Hanken
 • Svenska litteratursällskapet i Finland rf.
 • Säteilyturvakeskus
 • Taideyliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tieteellisten seurain valtuuskunta
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Työterveyslaitos
 • Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola
 • Vaasan yliopisto
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, FSD
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Åbo Akademi

Yksityishenkilöt / Privatpersoner / Individual signatories

Nimi/Name Organisaatio/Affiliation
Anniina Ahlman Tampereen yliopisto

Mikko Auvinen

Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute
Hannah Bailey University of Oulu
Claudio Baldassarre  
Prateet Baskota  
Paula Susanna Bergman  
Claes Dahlqvist Åbo Akademi
Stefan Ek Åbo Akademi
Jamie Given  
Lisa Grans Åbo Akademi
Jyrki Hakapää Suomen Akatemia
Susanna Hasiwar Oulun yliopisto
Kaisa Haverinen Tampereen yliopisto
Mikaela Heikkilä Åbo Akademi
Tomi Heikkinen  
Iryna Herzon Helsingin yliopisto
Katja Hilska-Keinänen  
Esa Ihalainen  
Eduard Jacob  
Ilmari Jauhiainen Tieteellisten seurain valtuuskunta
Miki Kallio Oulun yliopisto
Veli-Matti Karhulahti Jyväskylän yliopisto
Marita Kari Tieteellisten seurain valtuuskunta
Samuli Koponen Itä-Suomen yliopisto
Marja Kuittinen Itä-Suomen yliopisto
Tiina Käkelä Helsingin yliopisto
Anne Laajalahti  Infor & Vaasan yliopisto
Jari Laakso  
Kati Laakso Aalto-yliopisto
Mikael Laakso Hanken Svenska Handelshögskolan
Hanna Lahdenperä Tieteellisten seurain valtuuskunta
Eero Lahelma Helsingin yliopisto
Leo Lahti Turun yliopisto
Eki Laitila  
Elina Late Tampereen yliopisto
Kirsi Lehto Vaasan yliopisto
Jukka Lehtonen Åbo Akademi
Maarit Leino  
Heikki Lihvainen SIOS, Ilmatieteen laitos
Päivi Leinonen Oulun yliopisto
Jorma Lilleberg  
Jolanda Linsén Åbo Akademi
Riina Luoma  
Fredrik Malmberg Åbo Akademi
Floran Martin Aalto-yliopisto
Gabriela Martínez Åbo Akademi
Juha Merikoski University of Jyväskylä
Kristian Meurman Helsingfors universitet
Henriikka Mustajoki Tieteellisten seurain valtuuskunta
Maija Mustaniemi-Laakso  
Petteri Mäntymaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Atro Niiniluoto  
Pirjo Nikander Tampereen yliopisto
Miika Nurminen Jyväskylän yliopisto
Susanna Nykyri Tampereen yliopisto, kirjasto, avoimen tieteen palvelut
Johanna Olli Turun yliopisto
Emilia Palonen Helsingin yliopisto
Hellevi Peltoketo Oulun yliopisto
Radeshini Pillay Kasturi Palesa Consulting
Markku Poutanen Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus
Elina Pirjatanniemi Åbo Akademi
Seliina Päällysaho Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Janne Pölönen Tieteellisten seurain valtuuskunta
Juho Rasmus Oulun yliopisto
Antonio Rodriguez Carrillo Tieteellisten seurain valtuuskunta
Markku Roinila  
Tomi Rosti Itä-Suomen yliopisto
Hilda Ruokolainen Åbo Akademi
Matti Ruuskanen Turun yliopisto
Aino Rönkä Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala
Marja Sarajärvi Oulun yliopisto
Ville Sarkamo Jyväskylän yliopisto
Manna Satama  
Mia Seppälä Taideyliopisto
Tiina Sipola Oulun yliopisto
Helena Soimakallio  
Maaret Storgårds  
Inka Stormi  
Ville Tikka Jyväskylän yliopisto
Tiina Tolonen  
Marja-Liisa Trux  
Helena Tukiainen Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö
Jouni Tuomisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ulla Tätilä Oulun yliopisto
Felix Vaura  
Aki Vehtari  
Mika E. Virtanen Oulun yliopisto, Teknillinen tdk.
Matti Vuori  
Sebastian Wilken Åbo Akademi
Pekka Yliluoma  
Mina Zare Helsingin yliopisto