Julistuksen allekirjoittaneet / Undertecknare / Signatories of the declaration

Haluatko allekirjoittaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020-2025 itse tai organisaatiosi puolesta? Voit tehdä sen erillisellä lomakkeella.

Vill du underteckna Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020-2025 som privatperson eller å din organisations vägnar? Du kan göra det med det här formuläret.

Do you want to sign the Declaration for Open Science and research 2020-2025 as an individual or for your organisation. You can do it with this form.

Organisaatiot / Organisationer / Signatory Organisations

Yksityishenkilöt / Privatpersoner / Individual signatories

 • Aalto-yliopisto
 • Arcada UAS
 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • CSC - Tieteen tietotekniikan keskus OY
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Donnerska institutet
 • FUN - Suomen yliopistokirjastojen verkosto
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Helsingin yliopisto
 • Humanistinen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Högskolan på Åland
 • Ilmatieteen laitos
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän yliopisto
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
 • Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy
 • Kansalliskirjasto
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • LAB-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Lapin yliopisto
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, LUT
 • Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Luonnonvarakeskus (LUKE)
 • Maanmittauslaitos
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Nuorten tiedeakatemia
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
 • Poliisiammattikorkeakoulu
 • Ruokavirasto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu oy
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • Suomen Akatemia
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Svenska handelshögskolan Hanken
 • Säteilyturvakeskus
 • Taideyliopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen yliopisto
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Turun yliopisto
 • Työterveyslaitos
 • Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola
 • Vaasan yliopisto
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
 • Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, FSD
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Åbo Akademi

Yksityishenkilöt / Privatpersoner / Individual signatories

Nimi/Name Organisaatio/Affiliation
Mikko Auvinen Ilmatieteen laitos / Finnish Meteorological Institute
Hannah Bailey University of Oulu
Prateet Baskota  
Paula Susanna Bergman  
Jamie Given  
Jyrki Hakapää Suomen Akatemia
Susanna Hasiwar Oulun yliopisto
Kaisa Haverinen Tampereen yliopisto
Tomi Heikkinen  
Ilmari Jauhiainen Tieteellisten seurain valtuuskunta
Miki Kallio Oulun yliopisto
Jari Laakso  
Mikael Laakso Hanken Svenska Handelshögskolan
Hanna Lahdenperä Tieteellisten seurain valtuuskunta
Leo Lahti Turun yliopisto
Heikki Lihvainen SIOS, Ilmatieteen laitos
Juha Merikoski University of Jyväskylä
Henriikka Mustajoki Tieteellisten seurain valtuuskunta
Petteri Mäntymaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Johanna Olli Turun yliopisto
Hellevi Peltoketo Oulun yliopisto
Markku Poutanen Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus
Janne Pölönen Tieteellisten seurain valtuuskunta
Juho Rasmus Oulun yliopisto
Antonio Rodriguez Carrillo Tieteellisten seurain valtuuskunta
Markku Roinila Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus
Matti Ruuskanen Turun yliopisto
Marja Sarajärvi Oulun yliopisto
Inka Stormi  
Ville Tikka Jyväskylän yliopisto
Helena Tukiainen Oulun yliopisto, Maantieteen tutkimusyksikkö
Ulla Tätilä Oulun yliopisto
Felix Vaura  
Aki Vehtari  
Mika E. Virtanen Oulun yliopisto, Teknillinen tdk.
Matti Vuori  
Pekka Yliluoma