EOSC-Nordic

Viimeksi päivitetty 20.10.2023

EOSC-Nordic oli EOSC:n osana toimiva 3-vuotinen hanke (9/2019-11/2022). Sen tavoitteena oli edistää EOSC:n käyttöönottoa Pohjois-Euroopassa. EOSC-Nordicin budjetti oli 5.99M€. Hanketta koordinoi NeIC (osa NordForskia) ja mukana oli jäseniä 24 organisaatiosta, pohjoismaiden lisäksi Saksasta, Hollannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Suomesta mukana olivat:

  • CSC
  • Helsingin yliopisto
  • Tietoarkisto (Tampereen yliopisto)
  • Ilmatieteen laitos
  • Itä-Suomen yliopisto.

EOSC-Nordicin tavoitteena oli:

  1. Harmonisoida osallistujamaiden tutkimusaineistojen käyttöä ohjaavia säädöksiä ja ohjeistuksia.
  2. Lisätä osallistujamaiden palveluiden näkyvyyttä ja käytettävyyttä osana EOSC:n tarjoamia palveluita.
  3. Tukea FAIR-periaatteiden käyttöönottoa osallistujamaissa sekä käytännössä että osana sertifikaatioprosesseja.
  4. Lisätä EOSCn houkuttelevuutta kokeilemalla ja kehittämällä uusia toimivia ylikansallisia ratkaisuja ja palveluita.
  5. Luoda osaamiskeskus (knowledge hub), joka tukee uusien toimijoiden ja yhteisöjen taitojen kehittymistä ja mahdollisuuksia hyödyntää EOSC:n palveluita.