EOSC-Nordic

Viimeksi päivitetty 2.3.2023

EOSC-Nordic on EOSC:n osana toimiva 3-vuotinen hanke (aloitettu 9/2019). Sen tavoitteena on edistää EOSC:n käyttöönottoa Pohjois-Euroopassa. EOSC-Nordicin budjetti on 5.99M€. Hanketta koordinoi NeIC (osa NordForskia) ja mukana on jäseniä 24 organisaatiosta, pohjoismaiden lisäksi Saksasta, Hollannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Suomesta mukana ovat:

  • CSC
  • Helsingin yliopisto
  • Tietoarkisto (Tampereen yliopisto)
  • Ilmatieteen laitos
  • Itä-Suomen yliopisto.

EOSC-Nordicin tavoitteena on:

  1. Harmonisoida osallistujamaiden tutkimusaineistojen käyttöä ohjaavia säädöksiä ja ohjeistuksia.
  2. Lisätä osallistujamaiden palveluiden näkyvyyttä ja käytettävyyttä osana EOSC:n tarjoamia palveluita.
  3. Tukea FAIR-periaatteiden käyttöönottoa osallistujamaissa sekä käytännössä että osana sertifikaatioprosesseja.
  4. Lisätä EOSCn houkuttelevuutta kokeilemalla ja kehittämällä uusia toimivia ylikansallisia ratkaisuja ja palveluita.
  5. Luoda osaamiskeskus (knowledge hub), joka tukee uusien toimijoiden ja yhteisöjen taitojen kehittymistä ja mahdollisuuksia hyödyntää EOSC:n palveluita.