ROSiE

Viimeksi päivitetty 11.3.2024

ROSiE (Responsible Open Science in Europe, 2021-2024) on avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävä hanke, jossa kehitettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa käytännön työkaluja vastuullisen avoimen tieteen ja kansalaistieteen edistämistyöhön. Konsortiossa oli mukana 12 organisaatiota kymmenestä eri maasta, ja hanketta koordinoi Oslon yliopisto. Kolmivuotinen hanke käynnistyi maaliskuussa 2021, ja sen rahoitus tuli EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Hanke pyrki tunnistamaan ja analysoimaan avoimesta tieteestä aiheutuvia uusia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä sekä kyseenalaisia käytäntöjä tarkoituksenaan löytää ja osoittaa nykyisissä linjauksissa mahdollisesti olevia aukkoja ja harmaita alueita.

AVOTT on ollut mukana useammassakin hankkeen yhdeksästä osiosta, mutta niistä kolme on ollut keskeisimpiä:

  1. Vastuullisen avoimen tieteen linjauskehikko (WP5): Osiossa on analysoitu Euroopan maiden avoimen tieteen linjausten ja suositusten nykytilaa, sekä luotu vastuullisen avoimen tieteen ohjeistuksia (ROSiE General Guidelines on Responsible Open Science). Tiedealakohtaiset ohjeet täydentävät yleisiä ohjeita. Lisätietoja (englanniksi)
  2. Avoimen tieteen “knowledge hub” (WP6): Projektissa kehitettiin avoimen tieteen ”knowledge hub”, jonka tavoitteena on tuottaa käyttäjäystävällinen alusta avoimen tieteen ja tutkimusetiikan kysymysten parissa toimiville ja niistä kiinnostuneille. ROSiE Knowledge Hub kokoaa yhteen projektin tuotoksia, kuten tietoa ja työkaluja avoimen tieteen infrastruktuureista sekä tutkimuseettisistä ja avoimeen tieteen juridisista kysymyksistä. Lisätietoja (englanniksi).
  3. Vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaalit (WP7): Osiossa tuotettiin vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaaleja eri kohderyhmille, kuten opiskelijoille, tutkijoille ja kansalaistieteilijöille. Lisätietoja (englanniksi).

Lisäksi AVOTT osallistui muun muassa hankkeen viestintään ja yleiseen koordinointiin.

Kaikki hankkeen tuotokset löytyvät hankkeen verkkosivuilta (englanniksi) sekä hankkeen Zenodo-tilasta (englanniksi).

ROSiE-hankkeen lopputapahtuma ‘Research Integrity in Open Science for Europe’ (STOA Academic Freedom Roundtable) järjestettiin 21.2.2024 Euroopan parlamentissa Brysselissä. Tallenne on katsottavissa Euroopan parlamentin sivuilla. Tapahtuman ohjelma ja puhujat löytyy hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeesta voi lukea tarkemmin sen verkkosivuilta (englanniksi). Hanketta voi seurata myös Twitterissä (@rosie_open) ja LinkedInissä.

Lisätietoa:

Asiantuntija Elina Koivisto (elina.koivisto(at)tsv.fi)