EOSC Co-Creation

Viimeksi päivitetty 2.3.2023
Pöydällä palikat, joissa kirjaimet F, A, I R ja R.

EOSC Co-Creation -hanke 1.9.202031.3.2021

Avointa tiedettä voidaan rohkaista ja palkita kehittämällä vastuullisempaa tutkijanarviointia, joka huomioi laajasti avoimet tuotokset ja avoimen tieteen aktiviteetit. Vastuullisempi arviointi pohjaa sekä datan hallinnan FAIR-periaatteisiin että tutkimuksen vastuullisen arvioinnin linjauksiin (FAIReR = FAIR + Responsible). Toteutuakseen vastuullisempi arviointi edellyttää lukuisten sidosryhmien (tutkimusyhteisöjen, päättäjien, rahoittajien ja kustantajien) yhteistyötä sosiaalisten ja kulttuurillisten esteiden ja haasteiden työstämiseen. Vastuullisempi arviointi tarvitsee myös avointen tieteen käytäntöjen ja tuotoksen arvioimisen mahdollistavan teknisen infrastruktuurin kehittämistä.

Syyskuun 2020 alussa Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV) alkanut EOSC Co-Creation-hanke selvitti, mikä on tutkijoiden arviointiin käytettävien tietojen nykytila suhteessa FAIR-dataan ja laati selvityksen pohjalta tulevaisuuden vision FAIR-datan käytöstä tutkijoiden arvioinnissa. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Askeleet vastuullisempaan FAIReR arviointiin.

Hankkeen englanninkielinen raportti on nyt julkaistu ja on avoimesti luettavissa Zenodossa (tarkemmat tiedot alla) sekä ladattavissa hankkeen verkkosivuilta (englanniksi).

  • Henriikka Mustajoki, Janne Pölönen, Kath­leen Gregory, Dragan Ivanović, Valerie Brasse, Joonas Kesäniemi, Elina Koivisto, Elina Pylvänäin­en (2021): Making FAIReR assessments possible. Final report of EOSC Co-Creation projects: “European overview of career merit systems’’ and “Vision for research data in research careers” https://doi.org/10.5281/zenodo.4701375

Projektin ensimmäinen osa toteutettiin: 

  1. tietomallien, tietojärjestelmien sekä arviointia koskevien linjausten ja suositusten katsauksella, joka perustui aiempiin tutkimuksiin, selvityksiin ja asiakirjoihin; 
  2. tutkimusorganisaatioille ja -rahoittajille toteutetulla online-kyselyllä; 
  3. viidellä tapaustutkimuksella, joilla täydennettiin kokonaiskuvaa
  4. alustavalla FAIR-datamallien ja informaatiosysteemien visiolla
Kaaviokuva teknisestä visiosta.

Projektin toinen osa tuotti tulevaisuuden vision FAIR-datan käytöstä ja luo siihen johtavan tiekartan. Toinen osa koostui kahdesta työpaketista:

  1. visio FAIR-datan vastuullisesta ja kestävästä käytöstä tutkimuksessa ja tutkijoiden arvioinnissa, joka kannustaa eurooppalaisia tutkijoita luomaan FAIR-dataa käyttäen OS-CAM- viitekehystä (Open Science Career Assessment Matrix);
  2. tiekartta eurooppalaisille järjestöille vuodesta 2021 eteenpäin kohti vastuullista ja kestävää tutkimusarvioinnin järjestelmää, joka kannustaa eurooppalaisia tutkijoita luomaan FAIR-dataa. Tiekartta pohjautuu projektin ensimmäisessä osassa tuotettuun kokonaiskuvaan ja luo sillan nykytilasta visioon.

Sekä visio- että tiekarttatyö toteutettiin yhteistyössä eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa online-bootcampeissa sekä kansainvälisen avoimen kommentoinnin avulla.

Projektit olivat: 

  • Study Proposal #16: European overview of career merit systems
  • Study proposal #17: Vision for Research data in research careers

Hankkeen rahoitti Euroopan unionin koordinoima ja rahoittama EOSC eli European Open Science Cloud.

EU:n lippu.