Työryhmä

Viimeksi päivitetty 2.3.2023

Henriikka Mustajoki

Henriikan kuva.

Henriikka Mustajoki on projektin #17 johtaja. Hän on avoimen tieteen kehittämispäällikkö Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Henriikan tutkimus on keskittynyt tutkimusetiikkaan, jota hän yhä opettaa tohtorikoulutettaville. Henriikalle avoin tiede on osa vastuullisten tieteen kehittymistä ja arviointi on tärkeä työväline tässä muutoksessa. Henriikan ORCID-profiili (englanniksi)

Janne Pölönen

Jannen kuva.

Janne Pölönen on projektin #16 johtaja. Hän on Julkaisufoorumin suunnittelupäällikkö Tieteellisten seurain valtuuskunnassa. Hänen alkuperäistä alaansa on antiikin roomalaisen oikeuden ja yhteiskunnan tutkimus, ja hänen viimeaikaiset työnsä käsittelevät bibliometriikkaa, tiedeviestintää, avointa tiedettä sekä tutkimuksen arviointia. Jannen ORCID-profiili (englanniksi)

Kathleen Gregory

Kathleenin kuva.

Kathleen Gregory on hankkeen asiantuntija. Hän valmistelee väitöskirjaa ja työskentelee tutkijana Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences -organisaation Data Archiving and Networked Services (DANS) -instituutissa. Hänellä on tutkinto sekä informaatiotutkimuksesta että kasvatustieteestä ja hän on työskennellyt bibliometriikan, avoimen tieteen ja tiedeviestinnän parissa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Kathleenin tämänhetkinen työ keskittyy datan löytämisen (data discovery) ja uudelleenkäytön käytäntöihin hakujärjestelmien kehittämisessä. Kathleenin ORCID-profiili (englanniksi)

Dragan Ivanović

Draganin kuva.

Dragan Ivanović on hankkeen asiantuntija. Hän on työskennellyt apulaisprofessorina Novi Sadin yliopiston Technical Sciences -tiedekunnan Computing and Control Engineering -laitoksella vuodesta 2015 alkaen. Hän opettaa Computer Science Department -laitoksella sekä aine- että syventäviin opintoihin kuuluvia kursseja, joiden aihepiireinä ovat esimerkiksi kirjastojen standardit, digitaaliset repositoriot (mukaan lukien avoimen tieteen käytännöt ja repositoriot) ja tiedonhaku. Dragan on DOSIRD UNS -projektin R&D-tiimin johtaja.  (DOSIRD US -projektin kotisivu, englanniksi.) Lisäksi hän on EuroCris CERIF -ryhmän jäsen. Draganin ORCID-profiili (englanniksi)

Elina Koivisto

Elinan kuva.

Elina Koivisto on hankkeen koordinaattori. Taustaltaan Elina on eläinekologi, joka pyrkii tutkimuksissaan selvittämään, miten lajien väliset vuorovaikutussuhteet vaikuttavat eläinten käyttäytymiseen ja kannanvaihteluihin. Tieteen yleistajuistaminen on Elinalle tärkeä asia. Avoimessa tieteessä Elinaa kiinnostaa etenkin tutkijoiden vastuullinen arviointi sekä avoimuuden kannustimet. Elinan ORCID-profiili (englanniksi)

Elina Pylvänäinen

Elinan kuva.

Elina Pylvänäinen on Julkaisufoorumin suunnittelija Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja osallistuu hankkeen koordinaatioon. Elina on taustaltaan luonnontieteilijä (bioteknologia), ja hän on työskennellyt tutkimuksen arvioinnin ja rahoituksen parissa. Elinan ORCID-profiili (englanniksi)

EU:n lippu.