Expertgrupper

Vill du befrämja något visst område inom öppen vetenskap? Kom med i våra expertgrupper!

Deltagandet i expertgrupperna är öppet och bygger på deltagarnas egen expertis. Varje expertgrupp har valt några spetsteman för perioden 2019-2020. Nationella arbetsgrupper har inrättats för att befrämja dessa teman. Resultat från arbetsgrupperna granskas regelbundet av expertgrupperna under de nationella höst- och vårdagarna för öppen vetenskap.

Alla intresserade kan vara med i expertgrupperna och deras arbetsgrupper.

Arbetsspråket i grupperna är tills vidare finska.

Var sin expertgrupp har en egen anmälningsblankett. Fyll i ditt namn, dina kontaktuppgifter och kruxa för den / de arbetsgrupper som du vill delta i. Du hittar blanketterna nedan.

Du kan även anmäla dig genom att skicka ett mail till avointiede (ät) tsv.fi.

Nationella expert- och arbetsgrupperna 2019-2020

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (open access)

Anmäl dig till expertgruppen och berätta vilka teman du är speciellt intresserad av

Expertgruppen för tillgånget av vetenskapliga publikationer (open access) träffar och diskuterar aktuella ämnen tillsammans. Vid behov kan gruppen utse mindre arbetsgrupper för att ta itu med frågor gällande t.ex. internationell publicering, financiering, inhemska publikationer eller plattformer och sökbarhet av publikationer.

Öppen tillgång till forskningsdata

Anmäl dig till expertgruppen och arbetsgrupperna i öppen data

 • Forksningsorganisationers forskningsmaterial (Aineistot organisaatioissa)
 • Datautbildningar (Datakoulutukset)
 • Främjande av sammankoppling av forskningsoutput/data (Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä)
 • Dataservicer för forskare (Tutkijan palvelut)
 • Den nationella strategin för öppen data (Avoimen datan kansallinen strategia)

Öppen forskningskultur

Anmäl dig till expertgruppen och arbetsgrupperna i öppen forskningskultur

 • Öppen vetenskap och god praxis (Avoimen tieteen hyvien käytäntöjen opastus)
 • Öppen kultur i forskningssamfundet (Tiedeyhteisön avoimuuden kulttuuri)
 • Öppen vetenskap i samhället (Avoin tiede yhteiskunnassa)

Öppen utbildning

Anmäl dig till expertgruppen och temagrupperna i öppen utbildning

 • Definiering (Määrittelytyö)
 • Projektsamarbete (Hankeyhteistyö)
 • Upphovsrätt och kontraktsmodeller (Tekijänoikeus- ja sopimusmallityö)
 • Kommunikation (Viestintätyö)
 • Strategiarbete (Strategiatyö)
 • Vetenskapskommunikation (Tiedeviestintätyö)