Styrgruppen 2019–2020

Senast uppdaterad 5.1.2021

Styrgruppens ordförande var vicerektor Jaakko Aspara (Hanken) och dess sekreterare Henriikka Mustajoki (VSD). Mötes-PM finns i arkivet (på finska).

 
Förnamn Efternamn Utnämnande organisation Egen organisation
Minna  Abrhamsson-Sipponen FUN Uleåborgs universitet
Marjukka  Anttila Forskarmedlem Livsmedelsverket
Jaakko Aspara (puheenjohtaja) UNIFI Hanken
Paula Eerola UNIFI Helsingfors universitet
Kristiina Hormia-Poutanen Nationalbiblioteket Nationalbiblioteket
Tiina  Kupila-Rantala CSC CSC
Mikael  Laakso Forskarmedlem Hanken
Helena Laaksonen Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv
Petri Lempinen Arene Arene
Riitta Maijala Finlands Akademi Finlands akademi
Sanna Marttinen TULAnet TULAnet
Henriikka Mustajoki VSD (sekr.) VSD
Ossi  Naukkarinen UNIFI Aalto-universitetet
Petri Raivo Arene Yrkeshögskolan Karelia
Eeva Nyrövaara UNIFI UNIFI
Lea Ryynänen-Karjalainen VSD VSD
Tiina Sarjakoski TULAnet Lantmäteriverket
Arto Vuori TULAnet IHL