Foorumin koordinaatiokomitea

Tältä sivulta löydät tiivistelmät Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean kokouksista.

Tietoa koordinaatiokomiteasta

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean tarkoituksena on fasilitoida Suomen EOSC-foorumin toimintaa, varmistaa suomalaisten sidosryhmien osallisuus siinä ja tuoda esille Suomen interessejä EOSC-yhdistyksessä. Koordinaatiokomiteaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • opetus- ja kulttuuriministeriö: Juha Haataja, Sami Niinimäki
  • Suomen akatemia: Anu Nuutinen, Harri Hautala
  • Tieteellisten seurain valtuuskunta: Henriikka Mustajoki, Hanna Lahdenperä
  • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy: Per Öster, Antti Pursula

Koordinaatiokomitean työtä tukee Suomen EOSC-foorumin toimisto, jota johtaa Suomen EOSC-foorumin koordinaattori Sara Garavelli (CSC) ja jäsensihteeri Anu Märkälä (CSC).

3. kokous 20.4.2021

Juha Haataja (OKM) ja Anu Nuutinen (AKA) raportoivat EOSC-ohjausryhmän (EOSC Steering Board) toisesta kokouksesta, joka pidettiin 8. huhtikuuta. Ohjausryhmä on hyväksynyt työjärjestyksensä ja asettanut tavoitteekseen luoda yhteisymmärryksen Euroopan komission, jäsenvaltioiden ja  Horisontti Eurooppa-ohjelmaan assosioituneiden maiden välille niiden politiikkatoimien suunnasta, joita tarvitaan EOSC:n strategisten, poliittisten ja toimeenpanoon liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä pyrkiä kohti kansallisten politiikoiden ja EOSC:n kannalta oleellisten investointien linjaamista.  

Sara Garavelli ja Per Öster kertoivat viimeisimmät tiedot EOSC-yhdistyksen uusista asiantuntijaryhmistä (Advosry Groups), jotka on tarkoitus lanseerata ennen kesää. Lisätietoja asiantuntijaryhmistä löydät Sarah Jones:n (GEÁNT & EOSC Association Director) esityksestä, jonka hän piti EOSC & RDA-työpajassa 23. huhtikuuta.

Koordinaatiokomitea totesi, että EOSC:n viestintää kokonaisuudessaan on tarve yhtenäistää.

Anu Märkälä (CSC) tiedotti, että Suomen EOSC-foorumissa on tällä hetkellä 86 jäsentä. Hän esitteli myös menneet ja tulevat viestintäasiat. EOSC-foorumi järjestää seuraavan kaikille avoimen webinaarin alkukesästä. Sen aiheena tulee olemaan EOSC-yhdistyksen uudet asiantuntijaryhmät ja niihin liittyminen.
Seuraava koordinaatiokomitean kokous on 9.6.2021.

2. kokous 10.3.2021

Koordinaatiokomitean toisessa kokouksessa Anu Nuutinen (AKA) ja Juha Haataja (OKM) tiedottivat vasta perustetusta EOSC-ohjausryhmästä (EOSC Steering Board). Se koostuu EU:n jäsenvaltioiden ja Horisontti Eurooppa-ohjelmaan assosioituneiden maiden edustajista ja sen puheenjohtajana toimii Euroopan komissio. EOSC-ohjausryhmällä on neuvoa-antava rooli suhteessa EOSC-yhdistykseen. Katso video, jossa EOSC:n edellinen hallinto jakaa ideoita ja ehdotuksia, kuinka EOSC voidaan toteuttaa tehokkaasti.

Koordinaatiokomitean kokouksessa keskusteltiin EOSC-yhdistyksen asiantuntijaryhmien alustavasta listauksesta (Advisory Groups) ja laitettiin merkille, että EOSC-yhdistykseen liittyvät uudet jäsenorganisaatiot hyväksytään alustavasti jäseniksi ennen seuraavaa yleiskokousta (General Assembly), jossa jäsenyys vahvistetaan. Näin ollen myös uudet jäsenorganisaatiot voivat ehdottaa henkilöitä asiantuntijaryhmiin.

Koordinaatiokomitealle esiteltiin myös tulevan EOSC & RDA – webinaarin (25.3.2021) ja siihen liittyvän avoimen haun tilannekatsaus sekä Suomen EOSC-foorumin jäsenyystilastot.

Seuraava koordinaatiokomiten kokous pidetään 20.4.2021.

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean ensimmäinen kokous 20.1.2021

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitea piti ensimmäisen kokouksensa tammikuun 20. päivänä 2021 ennen Suomen EOSC-foorumin virallista lanseerausta. Kokousagendalla oli kolme aihetta. Ensiksi koordinaatiokomitea sopi omista työskentelytavoistaan ja vuoden 2021 kokousajankohdista.

Sitten koordinaatiokomitea keskusteli ehdotuksesta, kuinka Suomen EOSC-foorumiin liityttäisiin jäseneksi sekä jäsenasioihin liittyvästä viestintäsuunnitelmasta.  Kaikki kannattivat ehdotusta pitää liittymisprosessi mahdollisimman yksinkertaisena ja inklusiivisena. Myös ensimmäisiksi kuukausiksi laadittu alustava viestintäsuunnitelma sai kannatusta. Kokouksessa sovittiin, että Suomen EOSC-foorumin toimisto pitää Tieteellisten seurain valtuuskunnan edustajien kanssa erillisen kokouksen, jossa viestintäsuunnitelmaa voidaan soinnuttaa yhteen Avoimen Tieteen koordinaatiossa käytössä olevien viestintäkanavien kanssa.

Lopuksi koordinaatiokomitea keskusteli 25. tammikuuta järjestettävästä webinaarista “EOSC in Finland and in the European Context” ja siihen liittyvistä viimeisistä käytännön järjestelyistä.

Seuraava koordinaatiokomitean kokous on 10.3.2021.