Asiantuntijaryhmä

Oppimisen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä. Asiantuntijaryhmien toimintaan osallistuminen on avointa, omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Asiantuntijaryhmät kokoontuvat yhteen puolivuosittain Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivillä.

Asiantuntijaryhmät valitsevat itselleen säännöllisin väliajoin yhden tai useamman puheenjohtajan, ja ryhmien sihteerit tulevat Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän sihteerinä toimii Ilmari Jauhiainen (TSV), joka hoitaa väliaikaisesti myös puheenjohtajan tehtäviä. Vuoden 2019 aikana oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmä nimittää itselleen puheenjohtajistoon. Puheenjohtajistoon pyritään saamaan laaja diversiteetti, esimerkiksi tasapuolinen edustus toisaalta yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, toisaalta opetuksesta ja opetuksen tukipalveluista.
 
Asiantuntijaryhmien alaisuudessa toimii tiettyihin teemoihin keskittyviä ja määräajaksi valittavia työryhmiä. Pienuutensa takia oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmällä on työryhmien sijaan vastuuhenkilöitä eri teemoille.
 
Mukaan oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset:

Aikataulu 2019

PDF iconTule mukaan edistämään oppimisen avoimuutta!

 

 
Päivitetty 11.9.2019 07.22