EOSC Co-Creation

Pöydällä palikat, joissa kirjaimet F, A, I R ja R.

EOSC Co-Creation -hanke 1.9.202031.3.2021

Hanke tuottaa kokonaiskuvan FAIR-datan roolista tutkijan arvioinnissa ja arviointia tukevasta tietopohjasta, sekä tulevaisuuden vision ja tiekartan sen saavuttamiseksi Euroopassa. FAIR-periaatteiden tarkoitus on tehdä data löydettäväksi (Findable), saavutettavaksi (Accessible), yhteentoimivaksi (Interoperable) ja uudelleenkäytettäväksi (Re-usable).

Kaavio FAIR-datan roolista vastuullisessa arvioinnissa ja sen mahdollistamisessa ja palkitsemisessa.

Projektin ensimmäisen osan tarkoituksena on tuottaa kokonaiskuva tutkijoiden arviointiin käytettävien tietojen (tyypillisesti ansioluetteloissa ja portfolioissa) nykytilasta suhteessa FAIR-dataan (ks. kuva alla). Yleisesti ottaen nämä tutkijan arviointia tukevat tiedot voidaan jakaa 1) julkaisutietoihin, joihin kuuluvat tutkimusraportit ja niiden saamat viittaukset, sekä 2) meriittitietoihin, jotka koskevat koulutukseen, asiantuntemukseen, saavutuksiin, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä ansioita. 

Graafi, joka kuvaa julkaisutietojen, tutkijatietojen, kannustimien ja datan suhdetta toisiinsa ja FAIR-periaatteisiin.

Tutkimusdata liittyy sekä julkaisu- että meriittitietoihin: datasetit ja -viittaukset ovat julkaisutietoja, tutkimusdataa koskeva asiantuntemus sekä FAIR-datan tuottaminen ja jakaminen puolestaan meriittitietoja. Projektin tavoitteena on myös muodostaa kokonaiskuva siitä, kuinka julkaisu- ja meriittitiedot, mukaan lukien FAIR-data, luovat kannustimia arviointi- ja rahoitusjärjestelmissä, sekä tarkastella näitä käytäntöjä vastuullisen arvioinnin ja metriikan näkökulmasta. 

Projektin ensimmäinen osa toteutetaan: 

  1. tietomallien, tietojärjestelmien sekä arviointia koskevien linjausten ja suositusten katsauksella, joka perustuu aiempiin tutkimuksiin, selvityksiin ja asiakirjoihin; 
  2. tutkimusorganisaatioille ja -rahoittajille toteutettavalla online-kyselyllä; 
  3. 3-5 tapaustutkimuksella, joilla täydennetään kokonaiskuvaa.  

Projektin toinen osa tuottaa tulevaisuuden vision FAIR-datan käytöstä ja luo siihen johtavan tiekartan. Toinen osa koostuu kahdesta työpaketista:

  1. visio FAIR-datan vastuullisesta ja kestävästä käytöstä tutkimuksessa ja tutkijoiden arvioinnissa, joka kannustaa eurooppalaisia tutkijoita luomaan FAIR-dataa käyttäen OS-CAM- viitekehystä (Open Science Career Assessment Matrix);
  2. tiekartta  eurooppalaisille järjestöille vuodesta 2021 eteenpäin kohti vastuullista ja kestävää tutkimusarvioinnin järjestelmää, joka kannustaa eurooppalaisia tutkijoita luomaan FAIR-dataa. Tiekartta pohjautuu projektin ensimmäisessä osassa tuotettuun kokonaiskuvaan ja luo sillan nykytilasta visioon.

Sekä visio- että tiekarttatyö toteutetaan yhteistyössä eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa online-bootcampeissa sekä kansainvälisen avoimen kommentoinnin avulla.

Projektit ovat: 

  • Study Proposal #16: European overview of career merit systems
  • Study proposal #17: Vision for Research data in research careers

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin koordinoima ja rahoittama EOSC eli European Open Science Cloud.

EU:n lippu.