AVOTT-seurannan 2022 tulokset

Viimeksi päivitetty 5.4.2024

Avoimen tieteen ja tutkimuksen vuoden 2022 seuranta on valmistunut erittäin hyvin tuloksin. Suurin osa yliopistoista sekä ammattikorkeakouluista saavutti erittäin hyvän tai erinomaisen avoimuuden tason. Tutkimuslaitoksista erinomaiselle tasolle ylsi neljä kymmenestä. Suurin osa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sijoittui kahdelle ylimmälle avoimuuden tasolle. Sijainti, koko tai monialaisuus eivät muodostaneet eroja korkeakoulujen avoimuuden välille. Tutkimuslaitoksista henkilöstömäärältään keskisuuret saavuttivat parhaan avoimuuden tason. 

Yliopistoilla aineistojen avoimuudessa saavutettiin erinomainen aste, mutta avoin oppiminen jäi tyydyttävälle asteelle. Ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten suoriutuminen osa-alueiden välillä on tasaisempaa. Yksittäisistä kysymyksistä kaikki ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat esimerkiksi huomioineet avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen omissa ohjaavissa dokumenteissaan. Myös monia julkaisujen avoimuuteen ja avointen julkaisujen käyttöön liittyviä palveluita sekä aineistonhallinnan peruspalveluita oli saatavilla kaikissa tai melkein kaikissa tutkimusorganisaatioissa. Eniten kehitettävää sen sijaan oli avoimen oppimisen ja vastuullisen arvioinnin alueilla. 

Webinaarin esittelijöiden kalvot:

Seurannan tulokset julkaistiin 31.10.2023 kaikille avoimena tiedejatutkimus.fi-portaalissa, jossa käyttäjä voi itse tarkastella dataa valitsemistaan näkökulmista. Tuloksia voidaan tarkastella eri sektoreiden tai koko suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen tasolla portaalin visuaalisella analytiikka-alustalla. Organisaatiokohtaiset tiedot löytyvät etusivun Organisaatiot-kuvakkeen takaa.

Seurannan data on avoimesti saatavilla FAIRdata-palveluissa. Organisaatioiden tulosten lisäksi data sisältää käytetyt indikaattorit ja niiden pisteytyksen.
Seurannan yhteydessä kerättyjä hyviä käytäntöjä voi tarkastella toistaiseksi vain pdf-muodossa. Hyvät käytönnöt organisaatioittain löytyvät tämän pääkansion alta. Tietokantana tämä aineisto julkaistaan myöhemmin.

Seurannan yhteydessä kerätyt tieteellisen julkaisemisen kokonaiskustannukset vuodelta 2021 julkaistiin 16.12. tiedejatutkimus.fi-portaalissa osaksi Avoimen ja tutkimuksen seurannan kokonaisuutta. Myös tämän kokonaisuuden data löytyy FAIR-datapalveluista.

Osa tutkimusorganisaatioista toimitti tarkennuksia tiettyihin ohjaavien dokumenttien kysymyksiin kesällä 2023. Tarkennusten perusteella joidenkin tutkimusorganisaatioiden seurannan tulokset muuttuivat alkuperäisistä vuonna 2022 julkaistuista. Muuttuneet tulokset on päivitetty tiedejatutkimus.fi-portaaliin ja alla olevaan infograafiin.

Ohjeet seurantadatan löytymiseen tiedejatutkimus.fi-sivustolta. Kuva esittää AVOTT-seurannan keskeiset tulokset grafiikkana, jonka tärkeimmät kohdat on kuvattu kuvaa verkkosivulla edeltävässä tekstissä.