Resultaten av uppföljningen 2022

Senast uppdaterad 5.4.2023

Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning 2022 har slutförts med mycket goda resultat. Majoriteten av universiteten samt yrkeshögskolorna uppnådde en mycket god eller utmärkt öppenhetsnivå. Fyra av tio forskningsinstitut nådde en utmärkt nivå. Majoriteten av universiteten och yrkeshögskolorna placerade sig på de två högsta öppenhetsnivåerna. Läge, storlek eller mångvetenskaplighet utgjorde inte skillnader för högskolornas öppenhet. Av forskningsinstituten uppnådde medelstora institut sett till antal anställda den bästa öppenheten. 

Vid universiteten uppnåddes en utmärkt grad gällande öppna forskningsmaterial, men öppen utbildning förblev på en nöjaktig grad. Yrkeshögskolornas och forskningsinstitutens prestationer på de olika delområdena är jämnare. När det gäller enskilda frågor har alla yrkeshögskolor och universitet till exempel beaktat Deklarationen för öppen vetenskap och forskning i sina egna riktgivande dokument. Många tjänster gällande publikationers öppenhet och användning av öppna publikationer samt grundläggande tjänster för materialhantering fanns tillgängliga i alla eller nästan alla forskningsorganisationer. På områdena öppen utbildning och ansvarsfull utvärdering fanns det däremot mest att utveckla.

Resultaten av uppföljningen publiceras öppet tillgängliga den 31 oktober på portalen forskning.fi, där användaren själv kan undersöka data ur de perspektiv hen väljer. Med hjälp av portalens visuella analysplattform kan resultatens undersökas på sektornivå eller gällande finländsk öppen vetenskap och forskning som helhet. Alla forskningsdata kommer senare att göras öppet tillgängliga. Uppföljningens data (på finska) är öppet tillgängliga i FAIRdata-tjänsterna.

De totala kostnaderna för vetenskapliga publikationer år 2021 som samlades in i samband med uppföljningen finns på portalen Forskning.fi under rubriken Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning. Också dessa data finns i Fairdata-tjänsterna.

 

Navigation till uppföljningen av öppen vetenskap och forskning i Forskning.fi

 

Uppföljningens centrala resultat i form av infograf.