Marknadsföring av datatjänster för forskare

21.6.2022
Illustration med texten God praxis, marknadsföring av datatjänster för forskare

Arbetsgruppen Marknadsföring av datatjänster för forskare tog under hösten 2021 fram en artikelserie om god praxis. Mari Elisa Kuusniemi sammanfattar serien.

När man jobbar i sin egen bubbla kan det vara svårt att uppfatta hur mycket information som rör sig utanför bubblan. För den som tar fram och utvecklar forskningstjänster kretsar den egna arbetstillvaron kring dessa frågor. Det gäller att komma ihåg att målgruppens uppmärksamhet tenderar att röra sig i en helt annan riktning. Utan vältajmad marknadsföring med rätt innehåll hittar klienterna inte ens de bästa tjänsterna.

Under hösten 2021 tog arbetsgruppen Marknadsföring av datatjänster för forskare fram en serie med metoder/praxis för att marknadsföra datatjänster till forskare . Utgångspunkten var att ingen praxis är för liten för att delas, och idéer som gäller allt från personliga kontakter till större informationstillfällen och officiella dokument har diskuterats. All god praxis, på finska och engelska, har sammanställts i arbetsgruppens slutrapport (inkl. sammanfattning på svenska).

Sex pelare

En arbetsgrupp inom LIBER, förbundet för Europas vetenskapsbibliotek, har tagit fram 6 pillars of Engaging Researchers in Research Data Management (RDM)Dessa anvisningar listar arbetsgruppens viktigaste goda praktiker för att informera forskare om datahantering. Som namnet antyder presenterar dokumentet sex pelare, vars mål är att öka kunskapen om ansvarsfull datahantering samt nätverkande forskare emellan. Det har varit intressant att upptäcka att LIBERs arbetsgrupp och vår arbetsgrupp lyfter fram samma ämnen.

I tabellen nedan listas LIBERs pelare och de praktiker som har presenterats i denna serie (länk på finska, engelska versioner finns här) under hösten 2021. 

Pelare God praxis (wiki, på finska)
Pelare 1: Organisationens egen datapolicy
Pelare 2: En personlig relation till forskarsamfundet
Pelare 3: Ta med forskare i början av deras karriär
 
Pelare 4: Underlätta kommunikationen mellan forskare med hjälp av data stewards

Pelare 5: Erbjud tjänster och utbidlning inom hantering av forskningsdata
 

Pelare 6: Berätta om allt du gör


 


LIBER:s anvisningar gäller främst rådgivande tjänster, men de gäller också andra datatjänster på ett allmänt plan. Anvisningarna kan tillämpas i alla forskningsorganisationer, och de är skrivna för både färska och mer erfarna leverantörer av datatjänster. 

  • Mera information om LIBER:s arbetsgrupp
  • Publikation: Boserup Thestrup, Jesper, Braskova, Miriam, Krogh Kruuse, Kirsten, & Lembinen, Liisi. (2020). The 6 Pillars of Engaging Researchers in Research Data Management (RDM). Zenodo.


Text: Mari Elisa Kuusniemi, Helsingfors universitet
Bild: Unsplash/Tamanna Rumvee (bearbeta)

Läs hela serien på finska och engelska:

Du kan också vara intresserad av