Koulutukset datanhallinnan palveluiden tiedotuskanavana

10.11.2021
Kuvituskuva, jossa teksti Tutkijan datapalvelujen markkinointi sekä Hyvät käytännöt

Jari Friman ehdottaa datapalveluiden napakkaa esittelyä Hyvät käytännöt -sarjan uusimmassa osassa.

Koulutukset ovat hyviä tilaisuuksia kertoa datanhallinnan palveluista. Koulutuksiin on saatu jo valmiiksi vastaanottavainen joukko aineistonhallinnasta kiinnostuneita, joten uusien palveluiden esittely tässä yhteydessä on luontevaa. Olennaista on, että esittely nivoutuu luontevasti osaksi koulutuksen aihetta.

Esiteltävä palvelu pitää olla selkeästi ja ytimekkäästi kuvattuna. Palvelu voi olla kuvattuna kalvoille, siitä voi olla esittelyvideo tai sen voi esitellä suullisestikin. Lisäksi on perusteltava, miksi sopii juuri kyseiselle kohderyhmälle. Parhaimmillaan tilaisuudessa saa palvelusta kiinnostuneen uuden käyttäjän. Siksi pitää olla mietittynä askelmerkit sille, miten asiakas saa palvelun käyttöönsä.

Esimerkkejä soveltuvista tilaisuuksista:

  • Projektien aloituspalaverit
  • Väitöskirjatutkijoille suunnatut kurssit/koulutukset
  • Kaikille tarkoitetut yleiset aineistonhallinnan koulutukset
  • Graduryhmät
  • Opinnäytteiden ohjaajien koulutukset
  • Tietoiskut tiedekuntien tai pienempien yksiköiden iltapäiväkahvitilaisuuksissa, joissa tiedotetaan henkilöstöä ajankohtaisista asioista.
  • Tiedekunnille/tutkimusryhmille kohdennetut koulutukset
  • Aineistonhallinnan eri osa-alueisiin kohdennetut koulutukset – esimerkiksi tutkimusetiikkaan, aineistojen avaamiseen, tietosuojaan, tallennusratkaisuihin jne.
  • Seminaarit
+

Palvelun napakka esittely ei vaadi ylimääräistä resurssia, kunhan koulutuksen pitäjä on kartalla palvelusta. Siksi palvelun pitää olla selkeästi ja ytimekkäästi kuvattu.

Soveltuu monenlaisille kohderyhmille.

Palvelun kehittäjä/ylläpitäjä ei välttämättä ole paikalla vastaamassa kiperiin kysymyksiin.

Jos palvelun kuvaus ei ole riittävän selkeä ja ytimekäs, viesti palvelusta voi hukkua tilaisuuden tietotulvaan.

 

Teksti: Jari Friman, Tampereen yliopisto
Kuva: Tamanna Rumvee, Unsplash (muokattu) 

Hyvät käytännöt -sarjan aikaisemmat osat:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös