Monikanavainen viestintä tavoittaa laajan joukon

6.10.2021
Kuvituskuva, jossa teksti Tutkijan datapalvelujen markkinointi sekä Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt -sarjan viidennessä osassa Eeva Savolainen kertoo erilaisten kanavien hyödyntämisestä.

Dataan liittyviin koulutuksiin ja palveluihin liittyvää viestintää tehdään monikanavaisesti. Käytössä ovat organisaation verkkosivut, koulutustarjontaa kokoavat järjestelmät, sähköpostilistat, uutiskirjeet, somekanavat (esim. Twitter ja Youtube) ja tietoiskut. Yleisen viestinnän lisäksi tunnistetaan eri koulujen tai tiedekuntien viestintäkäytännöt, ja viestejä varioidaan eri kohderyhmien tarpeisiin. Tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman laaja joukko palveluja ja koulutuksia tarvitsevia henkilöitä oikea-aikaisesti.

Käytäntö soveltuu erityisesti suureen organisaatioon, jossa koulutuksen ja palvelujen tarjoajia ei välttämättä tunneta henkilökohtaisesti, mutta se on sovellettavissa pienempiinkin organisaatioihin.

Käytännön toteutus vaatii viestintäosaamista ja koordinointia. Lisäksi on tarpeen tuntea organisaation eri yksikköjen viestintään liittyvät käytännöt. Käytäntö edellyttää myös  viestinnän työkaluja (verkkosivut, uutiskirjeet, somekanavat jne.)

Käytäntö on kuvattu Aalto-yliopistossa, mutta vastaavanlaista toimintaa harjoitetaan luultavasti useissa organisaatioissa. Kohderyhmiä ovat opiskelijat (perustutkinto-opiskelijoista jatko-opiskelijoihin), tutkijat ja tutkimuksen tukihenkilöstö.

+

Viestinnän kohdentaminen onnistuu hyvin

Parhaimmillaan tavoittaa oikeat henkilöt oikeaan aikaan.

Tekee palveluja näkyväksi.

Viestin sisällön voi muokata kohderyhmän ja kanavan mukaan.

 

 

Liika infotulva voi turhauttaa

Oikeiden yhteystietojen löytäminen vie aikaa.

Eri yksikköjen viestintäkäytäntöjen selvittäminen on haasteellista.

Viestin lähettäminen laajoille jakelulistoille on tarkkaan harkittava.

Ilman organisaation tunnuksia ei pääse intranettiin.

Onnistuneen viestinnän palaute hankala tunnistaa.

 

Teksti: Eeva Savolainen, Aalto-yliopisto
Kuva: Unsplash/Tamanna Rumvee (muokattu)

 

Hyvät käytännöt -sarjan aikaisemmat osat:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös