Datapolitiikka osana organisaation palveluinfrastruktuuria

1.12.2021
Kuvituskuva, jossa teksti Tutkijan datapalvelujen markkinointi sekä Hyvät käytännöt

Datapolitiikan laatiminen auttaa kirkastamaan tavoitteita, Mari Elisa Kuusniemi kirjottaa Hyvät käytännöt -sarjassa.

Tutkimusorganisaatioiden datapolitiikan ja sitä täydentävän toimenpidesuunnitelman laatiminen kannustaa keskustelemaan mm. yhteisistä tavoitteista, vastuista ja velvollisuuksista. Valmistunut datapolitiikka taas kuvaa nämä asiat selkeästi ja auttaa tutkimusdatan hallinnan toteuttamisessa. Datapolitiikan laatiminen auttaa kirkastamaan tavoitteita, ja samalla valottuu nykytilanteen ja tavoitetilan välillä olevat haasteet sekä puutteet.

Datapolitiikasta viestiminen puolestaan tuo asian tutkijoiden tietoisuuteen, koska varsinkin tavoitteisiin liittyy seurantaa, joka kohdistuu tutkimushankkeisiin. Datapolitiikan laatiminen on nähty tärkeänä osana datanhallinnan käytäntöjen jalkauttamiseksi organisaatioissa. Datapolitiikka on vielä toimivampi, jos se päivitetään säännöllisesti.

Käytäntö soveltuu eri kokoisiin organisaatioihin ja niiden osiin – oman datapolitiikan voi laatia myös esim. tutkimusinfrastruktuurit. Organisaation tutkimusjohto vastaa datapolitiikan laatimisesta ja toteuttamisesta, mutta laatiminen vaatii työryhmän tai työryhmiä, joiden osaaminen datanhallinnan erilaisista näkökulmista on laaja. Työryhmässä on hyvä olla sekä sekä akateemisen johdon edustajia että tukipalveluiden asiantuntijoita. 

+

Konkreettinen tehtävä saa aikaa tärkeää keskustelua.

Selkeyttää tehtäväjakoa organisaation sisällä.

Antaa selkänojan datanhallinnan edistämiselle.

Vaatii johdon aktiviisuutta ja kiinnostusta asiaan.

Vaatii panostusta toimeenpanoon.

Miten ratkaistaan haaste politiikkatason abstraktian ja arjen konkretian välillä?

Datapolitiikan laatiminen vaatii kompromisseja, jotta eri sidosryhmät voivat hyväksyä sen. Riskinä datapolitiikan vesittyminen niin että se ei saavuta konkretisesti tavoitteita.

 

Teksti: Mari Elisa Kuusniemi, Helsingin yliopisto
Kuva: Unsplash/Tamanna Rumvee (muokattu)

Hyvät käytännöt -sarjan aikaisemmat osat:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös