Aineistonhallinnan palvelut tutuiksi DMP:n kommentoinnin yhteydessä

19.11.2021
Kuvituskuva, jossa teksti Tutkijan datapalvelujen markkinointi sekä Hyvät käytännöt

Jos aineistonhallinnan asiantuntijoihin ja heidän palveluihinsa pääsee tutustumaan projektin alussa, heiltä on luontevaa pyytää apua myöhemmin, Nina-Mari Salminen kertoo Hyvät käytännöt -sarjan uusimmassa osassa.

Aineistonhallintasuunnitelman kommentointi- ja/tai arviointipalvelun yhteydessä kannattaa esitellä kyseessä olevalle tutkimusprojektille soveltuvia datanhallinnan palveluita. Tavoitteena on, että tutkimusaineistoja hallitaan mahdollisimman hyvin palveluita täysimääräisesti hyödyntäen.

Jo DMP:n laadintavaiheessa voi olla tarpeen ohjata opiskelijaa tai tutkijaa ottamaan yhteyttä esimerkiksi tietosuojavastaavaan, IPR-asiantuntijaan, juristiin, paikkatietoasiantuntijaan, tilastotieteilijään, datan avaamisen asiantuntijaan, data manageriin tai IT-asiantuntijaan. Kun edellä mainitut asiantuntijat ja heidän palvelunsa on esitelty projektin alussa, heiltä on luontevaa pyytää apua myöhemmin, datanhallinnan elinkaaren eri vaiheissa. Samalla korostuu, että kyse on ennen kaikkea projektin aikana toteutettavasta hyvästä datanhallinnasta eikä vain sen suunnittelusta.

Käytäntö soveltuu kaikkiin organisaatioihin ja kaikille aloille. Se ei vaadi lisäresurssia, vaan se toteutetaan viestinnällä. Käytäntö edellyttää kuitenkin, että kommentoija tai arvioija tuntee tarjolla olevat palvelut ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta kunkin projektin datanhallinnan tarpeisiin. Palvelujen saatavuus on myös varmistettava ennen kuin niitä lähdetään markkinoimaan.

+
Edistetään hyvää datanhallintaa viestinnällisin keinoin, ei vaadi lisäresurssointia. Vaatii asiantuntemusta kommentoijalta.

 

Teksti: Nina-Mari Salminen, Luonnonvarakeskus
Kuva: Unsplash/Tamanna Rumvee (muokattu)

Hyvät käytännöt -sarjan aikaisemmat osat:

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös