Suomalaisen tutkimusyhteisön tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

Suomalaisen tutkimusyhteisön tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksessa määritellään periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tiedeyhteisö Suomessa voi saavuttaa sen päämäärän, että kaikki uudet tieteelliset julkaisut tulevat välittömästi avoimiksi julkaisuhetkellä. Strategiassa määritellään periaatteita, tavoitteita (aikatauluineen) ja toimenpiteitä asetetun päämäärän saavuttamiseksi.

Aikataulu

Avoimen tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä (ent. strategiaryhmä) käsitteli 15.3. kokouksessaan julkaisemisen linjauksen kommentteja ja toimenpideohjelman sisältöluonnosta. Strategisia tavoitteita ja periaatteita päivitettiin helmikuussa 2019 saatujen kommenttien ja palautteen perusteella. Ensimmäisen kommentointikierroksen jälkeen muokattu luonnos avattiin uudelleen kommentoinnille ja toinen kommentointikierros päättyi 7.6.2019.
 
Ohjausryhmä käsitteli luonnoksen saamia kommentteja kokouksessaan 17.6.:
 
Kokouksessa vahvistettiin linjauksen valmistumisen aikataulu:
  • Ohjausryhmä ja sitä tukeva luonnosryhmä jatkavat linjauksen tutkimusartikkeleja koskevan osan työstämistä kommenttien perusteella
  • Osaluonnos valmistuu viikolla 40  
  • Linjauksen tutkimusartikkeleja koskeva osa hyväksytään ohjausryhmän kokouksessa 31.10.2019
  • Linjauksen tutkimusartikkeleja koskeva osa ja sen kieliversiot julkaistaan Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019

 

Päivitetty 11.9.2019 07.29