Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus

Tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus – Tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2020–2025: Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus

Vastuullisen tieteen julkaisusarja 1, 2019

Tekijä: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Julkaisija: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Helsinki, 2019 

Copyright: CC-BY

 

PDF iconSuomalaisen tutkimusyhteisön tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen osaluonnos

Suomalaisen tutkimusyhteisön tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksessa määritellään periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tiedeyhteisö Suomessa voi saavuttaa sen päämäärän, että kaikki uudet tieteelliset julkaisut tulevat välittömästi avoimiksi julkaisuhetkellä. Strategiassa määritellään periaatteita, tavoitteita (aikatauluineen) ja toimenpiteitä asetetun päämäärän saavuttamiseksi.

Aikataulu

Avoimen tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä (ent. strategiaryhmä) käsitteli 15.3. kokouksessaan julkaisemisen linjauksen kommentteja ja toimenpideohjelman sisältöluonnosta. Strategisia tavoitteita ja periaatteita päivitettiin helmikuussa 2019 saatujen kommenttien ja palautteen perusteella. Ensimmäisen kommentointikierroksen jälkeen muokattu luonnos avattiin uudelleen kommentoinnille ja toinen kommentointikierros päättyi 7.6.2019.
 
Ohjausryhmä käsitteli luonnoksen saamia kommentteja kokouksessaan 17.6.:
 
Kokouksessa vahvistettiin linjauksen valmistumisen aikataulu. Linjauksen tutkimusartikkeleja koskeva osa ja sen kieliversiot julkaistaan Avoimen tieteen syyspäivillä 25.11.2019.

 

Päivitetty 12.11.2019 10.22