Ari Asmi – tieteidenvälisen avoimuuden edistäjä

Avoin tutkimus ei näy arvostuksena tieteellisen tutkimuksen arvioinnissa, joten kannattaako nuoren tutkijan panostaa avoimuuteen? Muun muassa sitä pohtii RDA Europen toimitusjohtaja Ari Asmi monitieteisessä toimintaympäristössä.

Ajankohtaista
Tapahtumia

Webinar: Make the most of the Allas storage service

Allas storage service can be recommended to researchers in all disciplines - including humanists and social scientists - and is especially suitable for storing and sharing large amounts of research data during the ac

Vastuullisen arvioinnin päivä

Vastuullisen arvioinnin päivässä kuullaan muun muassa CoARA:n (eurooppalainen yhteenliittymä tutkimuksen arvioinnin uudistamiseksi) tuoreen ohjausryhmän kuulumiset sekä vastuullisesta metriikan käytöstä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2023

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivien teemana 2023 on avoimen tieteen tulevaisuus. Kesäpäivien 2023 järjestäjinä toimivat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Avoimen tieteen koordinaatio. Tapahtuma järjestetään Laureassa Tikkurilan kampuksella.

Keskeistä sisältöä

Seuranta

  Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitystyötä, tukea ja todentaa

  AVOTT-sihteeristön itsearviointiraportti

  AVOTT-sihteeristön laatima itsearviointiraportti julkaistiin Avoimen tieteen syyspäivillä 24.11.2021. Raportissa korostuvat asiantuntijatyön merkitys ja sihteeristön keskeinen rooli.

  Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus

  Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus kokoaa yhteen kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation piirissä tehtyjen aikaisempien linjausten ja suositusten näkökulmia siten, että huomio on organisaation toimintakulttuurin avoimuudessa.

  Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

  Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus määrittelee periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tutkimusyhteisö Suomessa voi saavuttaa tasavertaisen pääsyn tutkitun tiedon äärelle.

  Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus

  Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus koostuu koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä kahdesta osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle.

  Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus

  Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus täsmentää Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa asetettua päämäärää, että avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa