Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri 2024–2030 on julkaistu

18.3.2024
Teksti: Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri 2024-2030 vihreällä taustalla.

Viitearkkitehtuuri antaa kokonaiskuvan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisesta tavoitetilasta 2030 sekä arvioi kokonaisuuden nykytilaa. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurin 2024–2030 avulla pidetään huolta siitä, että avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauskokonaisuus eli julistus, linjaukset ja suositukset ovat ajanmukaisia ja että tutkimusyhteisön kyvykkyydet, palvelut ja prosessit ovat linjassa linjauskokonaisuudessa lausuttujen tavoitteiden kanssa. Arkkitehtuuri on myös yksi AVOTT-seurantaa ohjaava kokonaisuus. 

Viitearkkitehtuuri on laadittu kansallisen (AVOTT) koordinaation piirissä toimineessa työryhmässä ja sen alaisissa pienryhmissä vuosina 2021–2023 AVOTT-ohjausryhmän sekä opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteesta. Viitearkkitehtuuri hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 13.12.2023. 

Työhön ovat osallistuneet monet muut kotimaisen tiedeyhteisön jäsenet työpajojen, erilaisten kuulemisten sekä keväällä 2023 järjestetyn julkisen kommentointikierroksen muodossa. Työryhmän puheenjohtaja Susanna Nykyri Tampereen yliopistosta kiittää lämpimästi työryhmää sekä tiedeyhteisöä yhteisestä ponnistuksesta. 

”Yhteisponnistus arkkitehtuurin luomiseksi on ollut harvinaisen mittava – lämmin kiitos jokaiselle osallistuneelle! On ollut huikeaa saada tehdä intensiivistä kehittämistyötä näin laaja-alaisen sisällön ja monipuolisen asiantuntijajoukon kanssa! CSC:n ja erityisesti AVOTTin panos on ollut suuri, ja ilman niitä tämä ponnistus ei olisi ollut mahdollinen.” 

“Tuen tarve jatkuu arkkitehtuurin jalkauttamisessa ja ajantasaisuudesta huolehtimisessa, mikä on otettu arkkitehtuurin hallintamallissa huomioon. Nyt on siis vasta yksi suuri työvaihe takana, ja sen vaikuttavuuden mahdollistaminen pääsee kunnolla alkamaan! Arkkitehtuuri antaa paljon konkreettista emmettä edistää avoimen tieteen edellytyksiä, laatua ja vaikuttavuutta sekä taloudellista kestävyyttä”, Nykyri jatkaa. 

Julistus ja linjaukset muodostavan arkkitehtuurin strategisen perustan 

Viitearkkitehtuuri perustuu Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa 2020-2025 esitellyille päämäärille sekä julistuksen päämääriä täsmentäville linjauksille ja niiden määrittämille tavoitteille ja toimenpiteille. Näiden lisäksi on huomioitu viitearkkitehtuurin kannalta keskeiset kansainväliset linjaukset sekä keskeiset kansalliset sidosarkkitehtuurit. 

Luonteeltaan suosittavaa arkkitehtuuria voi käyttää ohjaamaan organisaatiota, organisaation omaa arkkitehtuuria tai muuta kehitettävää kohdetta tarjoamalla yhteisen mallin ja käsitteistön kehitettävien kohteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi viitearkkitehtuurin pohjalta ehdotetaan seuraavia toimenpiteitä. 

  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen eri osa-alueiden riittävä osaaminen ja siihen tarvittava koulutus on taattava.
  • Tutkimuksen ja oppimisen avoimuuteen liittyvät resurssitarpeet on otettava järjestelmällisesti huomioon rahoitusmalleissa.
  • Tiede- ja tutkimusyhteisön organisaatioiden välinen juridinen ja toiminnallinen yhteentoimivuus on varmistettava ja huolehdittava tarvittavasta juridisesta osaamisesta sekä prosessien yhteentoimivuudesta kaikilla yhteisön tasoilla.
  • Tekoäly on otettava huomioon avoimen tieteen ja tutkimuksen kehityksessä. Tähän liittyvät esimerkiksi tekoälymallien avoimuus ja tekoälyn vastuullinen hyödyntäminen avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa.
  • Arkkitehtuurityön ylläpidosta, hyödyntämisestä ja yhteentoimivuudesta on huolehdittava ja sen kansainvälistä yhteentoimivuutta on edistettävä erityisesti EU-tasolla.

Viitearkkitehtuuri pähkinänkuoressa 

AVOTT-viitearkkitehtuuri pähkinänkuoressa -dokumentin sivu 9. kuvaa viitearkkitehtuurin palvelualueista nousseita keskeisiä havaintoja.

Sihteeristön laatima tiivistelmä kuvaa viitearkkitehtuurin hyödyntämistä yleisellä tasolla sekä nostaa esiin keskeisiä huomioita kokonaisuudesta. Kuva: TSV.
 

Viitearkkitehtuurin tueksi on AVOTT-sihteeristön toimesta laadittu Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri 2024–2030 pähkinänkuoressa -nimellä kulkeva tiivistelmä. Tiivistelmä kuvaa viitearkkitehtuurin sisältöä ja hyödyntämistä yleisellä tasolla sekä nostaa esiin keskeisiä huomioita kokonaisuudesta. Lisäksi tiivistelmässä on viitearkkitehtuurin käyttöohje sen hyödyntämisen tueksi. 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös