Seuranta 2024

Viimeksi päivitetty 22.6.2023

Tämä sivu kertoo tiivistetysti avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan vuoden 2024 uusista indikaattoreista, keskeisistä muutoksista sekä toteutuksen aikataulusta. Lisäksi sivulta löytyvät linkit indikaattoreihin työkirjamuodossa sekä aihetta tarkemmin kuvaavaan esitykseen AVOTT-kesäpäivillä 2023.

  Uudet indikaattorit

  Keskeiset muutokset vuoden 2022 indikaattoreihin

  • Ohjaavien dokumenttien vakiintuneista indikaattoreista on poistettu vaihtoehto valmistumisesta seuraavan 12 kuukauden aikana. Vakiintuneeksi katsottiin indikaattori, joka oli vuoden 2022 seurannassa toteutunut yli 70 % kaikista vastanneista tutkimusorganisaatioista,
  • Vastuullisen arvioinnin ohjaavien dokumenttien indikaattoria on muutettu koskemaan paremmin erityyppisten tutkimusorganisaatioiden toimintaa.
  • Julkaisujen määrällisiä indikaattoreita on tarkennettu siten, että kukin julkaisu huomioidaan jatkossa vain yhdessä määrällisessä indikaattorissa.
  • Hyvien käytäntöjen kysymykset on poistettu.

  Tutustu vuoden 2024 AVOTT-seurannan indikaattoreihin:

  Toteutus vuonna 2024

  Alkuvuonna 2024 AVOTT-sihteeristö tarkastelee uusien määrällisten indikaattorien käyttökelpoisuutta. Lisäksi kullekin asiantuntijaryhmälle järjestetään työpaja seurannan kysymysten muotoilusta, jossa käydään läpi myös indikaattorien tarkastelujen tulokset.

  AVOTT-seurannan muotoilultaan viimeistellyt kysymykset julkaistaan keväällä 2024 työpajojen jälkeen.

  Seurannan yhteydessä kerätään tietoa tieteellisen julkaisemisen kokonaiskustannuksista tutkimusorganisaatioille samalla tavalla kuin vuonna 2022. Kokonaiskustannuskyselyn kysymykset linkitetään tälle sivulle myöhemmin.

  Vuoden 2024 seuranta toteutetaan seurantamallissa esitetyn aikataulun mukaisesti.

  Kuvio esittää AVOTT-seurannan toteuttamisen. Kysely toukokuussa, tiedonkeruu tutkimustietovarannosta kesäkuussa, tulokset julkaistaan lokakuussa, ohjausryhmä päättää tulosten julkaisun jälkeen seurannan 2026 indikaattorit, jotka julkaistaan joulukuussa.