Ajankohtaista

ATD- Avoin tutkimus ja data -hanke

28.5.2018

Avoin tiede ja data toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFI ry julkaisi 28.5.2018 Avoin tiede ja data toimenpideohjelman suomalaiselle tiedeyhteisölle.

Avoin tiede

Yhteiskehittäminen

22.5.2018

Liikutu tiedosta tapahtuman pääsessiossa 22.5.2018 pohdittiin yhdessä yhteiskehittämisen tavoitteita, esteitä ja niiden ratkaisuja.

Avoin tiede

Dataviittaustiekartta julkaistu

18.5.2018

Data-asiain kansalliskomitea ryhtyi vuonna 2017 valmistelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hankkeen toimeksiannosta selvitystä tutkimudataan viittaamisen käytäntöjen vakiinnuttamisesta Suomessa.

Avoin tiede

Pitkäaikaissaatavuus

1.2.2018

Tutkimusaineistojen hyödynnettävyyden kannalta pitkäaikaissaatavuus tarkoittaakin erityisesti sisällön ymmärrettävyyden varmistamista ja sen vaatimien säilytysmenetelmien soveltamista. 

Avoin tiede

Todennettavuus ja toistettavuus

1.2.2018

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu tutkimuksessa tuotetuista tietoaineistoista huolehtiminen.  Tieteen ja tutkimuksen perusta on kestävä, kun tulokset ovat saatavilla koeteltaviksi. 

Avoin tiede

Mikä ihmeen avoin julkaiseminen

1.1.2018

Tänään on aktiivisesti keskusteltu siitä, kuinka avoimet julkaisut ovat vahvasti lisääntyneet Suomessa.  Suunta on erittäin positiivinen - avoimet julkaisut ovat lisääntyneet kaikilla tieteenaloilla ja kaikissa korkeakouluissa. 

Avoin tiede