Eläviä linjauksia

21.4.2022
Puu niityllä.

Osalinjaukset eivät ole toisistaan irrallisia palasia, vaan elävän kokonaisuuden osia.

Avoimessa tieteessä ja tutkimuksessa elämme nyt linjausten vuotta, sillä tänä vuonna AVOTT-koordinaatiossa on valmistumassa ennätysmäärä linjausdokumentteja: Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus, Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus, Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus sekä Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus. Näiden saavutusten myötä linjauskokonaisuus täydentyy merkittävästi.

Montako linjausta?

Valmistuvien dokumenttien määrä on herättänyt myös kysymyksiä, onko linjauskokonaisuudessa liian monta palasta. Jos kaikkien osalinjausten mukaan lasketaan vielä linjauksia täydentävät suositukset, dokumenttien kokonaismäärä tuntuu lähentelevän jo Kalle Päätalon Iijoki-sarjan mittasuhteita.

Tilannetta selkeyttää kun katsotaan kokonaisuutta, jossa moni valmistuvista dokumenteista on osalinjauksia. Nimensä mukaisesti näitä ei ole tarkoitettu itsenäisiksi julkaisuiksi, vaan laajemman linjauksen osiksi. Tätä vuotta ennen valmistuneet osalinjaukset on julkaistu erillisinä teoksina vain sen takia, että tutkimusyhteisö pystyisi näkemään, miten linjaustyö vähitellen valmistuu.

Nyt tilanne on toinen. Esimerkiksi toimintakulttuurin avoimuuden linjauksesta ei julkaista enää mitään erillisiä osalinjauksia, vaan linjaus julkaistaan yhtenä kokonaisuutena. Vastaavasti esimerkiksi Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjausta ei enää julkaista erillisenä teoksena, vaan Oppimisen ja oppimateriaalin avoimuuden linjauksesta julkaistaan täydennetty versio, johon on lisätty siitä aiemmin puuttunut osalinjaus.

Kaiken kaikkiaan linjauksia syntyy siis neljä:

  • Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus
  • Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus, johon sisältyvät Tutkimusdatan avoimen saatavuuden osalinjaus ja Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden linjaus
  • Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus, johon sisältyvät Lehti- ja konferenssiartikkelien avoimen saatavuuden osalinjaus ja Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus
  • Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus, johon sisältyvät Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus ja Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus.

Päivittyvä kokonaisuus

Linjauksia tukevat suosituksetkin on tähän asti julkaistu usein erillisinä teoksina. Kun linjaukset on julkaistu kokonaisuudessaan, on syytä myös koota niitä tukevat suosituksetkin selkeiksi kokoelmiksi. Näin avoimen tieteen ja tutkimuksen suosituksista syntyy neljä kokonaisuutta:

  • Toimintakulttuurin avoimuutta tukevat suositukset
  • Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta tukevat suositukset
  • Tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta tukevat suositukset
  • Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta tukevat suositukset.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisessa koordinaatiossa on siis loppujen lopuksi kaiken kaikkiaan yhdeksän ohjaavaa dokumenttia: Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus, julistusta täsmentävät neljä linjausta ja linjauksia tukevat neljä suosituskokoelmaa.

Tällainen selkeärajainen kokonaisuus helpottaa myös dokumenttien päivittämistä. Jos on tarpeen linjata esimerkiksi uudentyyppisten julkaisujen avoimuudesta, ei ole tarpeen luoda uutta dokumenttia vanhojen rinnalle, vaan tutkimusjulkaisujen avoimuutta koskevaa linjausta ja suosituskokoelmaa yksinkertaisesti täydennetään tältä osin. Näin julistuksesta, linjauksista ja suosituskokoelmista tulee eläviä dokumentteja, jotka pysyvät alituiseen avoimen tieteen ja tutkimuksen kehityksessä mukana.

Kuva: Johann SiemensUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös