Allekirjoita Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025!

15.6.2020
Kuvituskuva

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen on 24.11.2022 mennessä sitoutunut 72 organisaatiota ja 86 yksityishenkilöä. Nyt sinullakin on mahdollisuus ilmaista sitoumuksesi.

Mikä Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus?

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus kokoaa suomalaisen tutkimusyhteisön yhteisen avoimen tieteen ja tutkimuksen vision äärelle. Visiona on, että avoin tiede ja tutkimus ovat saumaton osa tutkijoiden arkea ja tukevat paitsi tutkimustuotosten vaikuttavuutta myös tutkimuksen laatua. Lisäksi visiossa suomalainen tutkimusyhteisö nähdään avoimen tieteen ja tutkimuksen kansainvälisenä edelläkävijänä.

Vision toteutumisen askelmerkit on kirjattu avoimen tieteen ja tutkimuksen missioon. Missiona on

  1. edistää avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa
  2. vahvistaa yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa, ja 
  3. parantaa tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa tutkijoiden ja tutkimusryhmien välillä, tutkimusalojen välillä, tutkimuksen ja koulutuksen välillä, tutkijoiden, yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä sekä tutkijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien sekä kansalaisten välillä. 

Tutkimusyhteisö julistuksen takana

Avoimen tieteen koordinaatio kutsui helmikuussa tutkimusyhteisön organisaatioita allekirjoittamaan julistuksen. Kaikki yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat jo ilmaisseet tukensa.

Allekirjoittamalla julistuksen organisaatiot ovat sitoutuneet

  • edistämään tutkimusyhteisön yhdessä määrittelemiä avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia päämääriä osana omaa strategia- ja ohjaustyötään organisaationsa erityispiirteet huomioiden
  • tukemaan ja kannustamaan organisaationsa toimijoiden jokapäiväistä työskentelyä julistusta tukevien linjausten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi kansallisella tasolla.

Julistusta tukevien organisaatioiden suuri määrä kertoo siitä, miten paljon suomalainen tutkimusyhteisö arvostaa tieteen ja tutkimuksen avoimuutta. Tutkimusyhteisö on valmis tarttumaan avoimuuden haasteisiin itsenäisesti, ilman ulkopuolista neuvontaa ja ohjausta. Tutkimusyhteisö haluaa myös edistää avoimuutta vastuullisesti, kaikkien osapuolien ääntä kuunnellen.

Avataan tiede yhdessä!

Nyt mahdollisuus julistuksen allekirjoittamiseen avautuu kaikille tutkimusyhteisön jäsenille. Jos haluat näyttää tukevasi avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämistä, käy ilmoittamassa sitoumuksesi verkkolomakkeella.

Kuva: Unsplash, Cytonn Photograph

Sinua saattaisi kiinnostaa myös