Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjaus etenee kommentoinnille

13.9.2023
Kuvituskuva kädestä, joka pitää kompassia. Sen päällä on teksti AVOTT-ohjausryhmän kokous 30.8.2023.

AVOTT-ohjausryhmä avasi syyskautensa hyväksymällä opinnäytetöiden avoimuutta käsittelevän osalinjauksen julkiselle kommentoinnille. Asialistalla oli myös linjauskokonaisuuden jalkauttaminen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kokoontui 30. elokuuta käsittelemään erityisesti linjauksiin liittyviä kysymyksiä.

Ripeää vauhtia edennyt linjaustyö opinnäytetöiden avoimesta saatavuudesta etenee ohjausryhmän päätöksestä seuraavaan vaiheeseen. Osalinjausluonnos avataan julkiselle kommentoinnille maanantaina 18.9., ja luonnosta voi kommentoida 3.11. asti.

Käytännön jalkauttamistyö käynnissä 

Ensimmäinen AVOTT-dokumentti, eli Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjaus, julkaistiin vuoden 2019 lopussa. Pian sen jälkeen, vuoden 2020 alussa, julkaistiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus. Työ on edennyt melkein valmiiseen linjauskokonaisuuteen – opinnäytetöitä käsittelevän osalinjauksen lisäksi työn alla on kokooma- ja yksittäisteoksien avoimen saatavuuden linjaus, ja ei-vertaisarvioitujen julkaisujen linjaustyö on lähtökuopissa.

Linjauskokonaisuuden jalkauttamista on alustettu asiantuntijaryhmissä jo keväällä 2022, ja nyt oli ohjausryhmän vuoro käsitellä aihetta. Jalkauttamistyön saatteeksi ohjausryhmä painotti kansallista yhteistyötä tutkijoiden osallistamiseksi sekä hyvien käytäntöjen ja konkreettisten esimerkkien jakamista. Tätä työtä tehdäänkin jo AVOTT-työryhmissä: esimerkiksi toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmän alla toimiva Vertaistuki linjausten ja suositusten toimeenpanossa -työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 24.11. aiheenaan oppimisen avoimuus. Tervetuloa mukaan! Ryhmän työhön voi tutustua juoksevasta muistiosta sekä asiantuntijaryhmän sivuilla

Sinua saattaisi kiinnostaa myös