Underteckna deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025

16.6.2020
Illustrationsfoto med hand som håller i en penna och undertecknar ett papper

Den 24.11.2022 hade 72 organisationer 86 privatpersoner skrivit på Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020-2025. Nu kan du också uttrycka ditt stöd.

Vad är Deklarationen för öppen vetenskap och forskning?

Deklarationen för öppen vetenskap och forskning är det finländska forskarsamfundets gemensamma vision. Enligt visionen skall öppen vetenskap och forskning vara en del av forskarnas vardag, och öppenhet ska stödja både genomslagskraften av de olika slutprodukter som forskningen resulterar i och forskningens kvalitet. Det finländska forskarsamfundet skall också vara en internationell föregångare inom öppen vetenskap och forskning.

Vägen till förverkligande av visionen beskrivs i missionen för öppen vetenskap och forskning. Missionen är att:

  1. främja öppenhet som ett grundläggande värde inom forskarsamfundets hela verksamhet,
  2. förstärka samhällets bildningsnivå och innovationsverksamhet och 
  3. förbättra kvaliteten på vetenskaplig och konstnärlig forskning och de läromedel som grundar sig på dem samt ett smidigt utbyte och genomslag av forskningsoutput i hela samhället, mellan forskare och forskargrupper, mellan forskningsområden, mellan forskning och utbildning, mellan forskare och företag, den offentliga sektorn samt tredje sektorn och mellan forskare och samhälleliga beslutsfattare samt medborgare. 

Forskarsamfundet står bakom deklarationen

I februari inbjöd Samordningen för öppen vetenskap forskningsorganisationerna att skriva på deklarationen. Alla universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut har nu uttryckt sitt stöd.

Genom att underteckna deklarationen har organisationerna förbundit sig att

  • främja de nationella målen som gemensamt fastställs inom forskarsamfundet som en del av det egna styr- och strategiarbetet med beaktande av sin organisations särskilda egenskaper,
  • stödja och motivera de aktörer som sköter det dagliga arbetet inom organisationen i syfte att uppnå policyns mål och
  • aktivt delta i samarbetet för att främja öppen vetenskap och forskning på nationell nivå.

Det stora antalet organisationer som stöder deklarationer visar att det finländska forskarsamfundet värdesätter öppenhet inom vetenskap och forskning. Forskarsamfundet är redo att självständigt tackla de utmaningar öppenhet för med sig, utan utomstående rådgivning och styrning. Forskarsamfundet vill också främja öppenhet på ett ansvarsfullt sätt och ta alla parter i beaktande.

Vi öppnar vetenskapen tillsammans!

Nu har alla medlemmar av forskarsamfundet möjlighet att underteckna deklarationen. Om du vill visa ditt stöd för främjandet av öppen vetenskap och forskning kan du göra det genom att fylla i ett elektroniskt formulär.

Foto: Unsplash, Cytonn Photograph

Du kan också vara intresserad av