Avoimen tieteen syksy 2021

6.9.2021
kuvituskuva syksyn lehtiä

Avoimen tieteen koordinaatiossa tehdään paljon tärkeää työtä tänäkin syksynä. Tässä lyhyesti, mitä on tiedossa.

 

Avoimessa tieteessä työstetään tänä syksynä useita tärkeitä teemoja: seuranta, tavoitearkkitehtuuri ja kotimaiset tieteelliset kausijulkaisut. Uusia linjauksia on valmisteilla toimintakulttuurista, monografioista, avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä ja tutkimusmenetelmistä. Tekeillä on myös koordinaation itsearviointi. Jos mietit miten tämä kaikki suhteutuu jo tehtyyn työhön, niin loistava tiivistelmä alkuvuonna tehdystä työstä löytyy Think Open blogista

Syksyn aikatauluja

Avoimen tieteen seurantamalli valmistuu tänä syksynä. Seurantamallin luonnos tulee avoimelle kommentoinnille 27.9.-1.11. ja se on Ohjausryhmän vuoden viimeisessä kokouksessa 8.12. hyväksyttävien asioiden listalla. Seurantamallia työstetään ja pilotoidaan eri ryhmissä ja erilaisten organisaatioiden kanssa syksyn aikana ja se otetaan tuotantoon keväällä 2022.

Avoimen toimintakulttuurin asiantuntijaryhmä on valmistellut toimintakulttuurin linjausluonnoksen ja se on tämän syksyn toinen avoimella kommentoinnilla oleva työ. Toimintakulttuurin linjauksessa asetetaan periaatteita ja tavoitteita avoimen tieteen palveluille, kannustimille sekä yhteisölliselle toiminnalle, kuten kansalaistieteelle ja yritysyhteistyölle. Linjausluonnos on kommentoitavana 8.11.-10.12. ja se valmistuu keväällä 2022.

Avoimen tieteen tarvitseman infrastuktuurin tavoitearkkitehtuurityö aloitetaan tänä syksynä. Työryhmä nimetään syyskuussa ja se aloittaa kaksivuotisen toimintansa lokakuussa. Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävät Avoimen tieteen syyspäivät keskittyvät myös infrastruktuurien rooliin tieteen ja tutkimuksen avoimuuden lisäämisessä. Syyspäivät järjestetään 24.-25.11. etätilaisuutena.

Laajat kokonaisuudet

Kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen avoimuuden mahdollistamiseksi on nimetty työryhmä, joka on tehnyt työtä helmikuusta lähtien. Toukokuussa ratkaisumallit olivat kommentoitavana ja työryhmä jatkaa nyt työtään sekä rinnakkaistallentamisen että myös muiden mallien tarkentamisessa. Työryhmän aikatauluihin vaikuttavat erityisesti tekijänoikeuslakiin tehtävät mahdolliset muutokset. Tavoitteena on saada työ päätökseen tämän syksyn aikana. 

Avoimen tieteen linjauskokonaisuus täydentyy myös muilla osa-alueilla. Valmisteilla on osalinjaukset monografioille, tutkimusmenetelmille sekä avoimille oppimis- ja opetuskäytännöille. Kaikkien kolmen on määrä valmistua vuonna 2022. Linjausten lisäksi asiantuntijaryhmissä valmistellaan suosituksia ja ohjeita aikaisempien linjausten toimeenpanon tueksi. 

Yhteisön voima

Avoimen tieteen koordinaatio täyttää tänä syksynä kolme vuotta. Selvittääksemme tämän uudenlaisen yhteisöllisen tiedepoliittisen työtavan vaikutusta ja kehitystarpeita, toteutamme tänä syksynä myös itsearvioinnin. Pyydämme yhteisöä osallistumaan siihen lokakuussa kyselyn kautta.   

Avoimen tieteen sihteeristö on pieni, mutta koordinaation voima on ollut merkittävä. Mukana on koko ajan yli 300 asiantuntijaa. Kaikki tämä tänäkin syksynä on mahdollista, koska teemme tätä yhdessä. 

Teksti ja kuva: Henriikka Mustajoki (TSV)

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös