AVOTT-syksyn aikana iloitaan valmistumisista ja suunnataan katse linjausten toimeenpanovaiheeseen

30.8.2022
Puun lehdet ovat kellastuneet.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen syksyllä 2022 iloitaan monenlaisista valmistumisista ja suunnataan katse kohti viimeisiä osalinjauksia sekä arkkitehtuurityön ja linjaustyökalun kehittämistä.

Linjaustyön edistyminen

Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauskokonaisuus etenee aikataulussa. Viikolla 34 julkaistiin kokonaisuudessaan Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus, kun joulukuussa 2020 julkaistu Oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjaus sai seurakseen Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksen.

Syksyn aikana valmistuvat Kokooma- ja yksittäisteosten sekä Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaukset. Lisäksi aloitetaan opinnäytetöitä koskeva linjaustyö.

Seurannan tulokset 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen keväällä 2022 aloitetun seurannan tulokset ovat valmiit ja niitä esiteltiin ohjausryhmän kokouksessa 29.8.2022. Ohjausryhmä vahvistaa lopullisen pisteytysmallin sekä päättää julkaisemisesta kokouksessaan 12.10. Koko aineisto julkaistaan loka- ja marraskuun vaihteessa. Kuitenkin jo alustavista tuloksista voidaan todeta, että pitkäjänteinen työ avoimen tieteen eteen näkyy erinomaisina tuloksina seurannassa. 

Syksyn aikana julkaistaan myös avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten arvioinnin tulokset, jota varten kerättiin tietoa AVOTT-seurannan yhteydessä.

Riskianalyysi & kotimaiset tiedejulkaisut avoimeksi -työryhmän loppuraportti

Syksyllä valmistuu myös avoimen tieteen riskianalyysi. Keväällä toteutetun kattavan analyysin tarkoituksena on ollut hahmottaa linjauksiin ja niiden toteutumiseen liittyviä riskejä, hahmotellen lisäksi riskeihin liittyviä mahdollisia toimenpiteitä ja näiden kannalta keskeisiä toimijoita.

Riskianalyysissä esiin nousseita teemoja ovat pelko uudistusten epäonnistumisesta resurssien, teknologian sekä vanhan järjestelmän painolastin vuoksi. Ratkaisuja ja toimenpiteitä yhdistää niiden ajoittuminen osuviin vaiheisiin, kuten lakien valmisteluun, tutkintorakenteisiin sekä rahoituksen ja rekrytoinnin kaltaisiin pullonkauloihin ja risteyksiin.

Lisäksi syksyn aikana on tarkoitus julkaista yhteisrahoitteisten mallien kehittämiseksi perustetun kotimaiset tiedejulkaisut avoimeksi -työryhmän loppuraportti. 

Tavoitearkkitehtuuri

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän marraskuussa 2021 perustaman Tavoitearkkitehtuurin työryhmän tavoitteena on ollut luoda kokonaiskuva avoimen tieteen ja tutkimuksen toimeenpanon vaatimista infrastruktuureista ja palveluista.

Ryhmä on tähän mennessä määritellyt avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurin periaatteet ja rajauksen, tunnistanut arkkitehtuuriin vaikuttavia lakeja, säädöksiä, strategioita ja sidosarkkitehtuureita sekä määrittänyt avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeiset toimijat ja roolit sekä näiden väliset vuorovaikutukset. Ryhmän seuraavana tavoitteena on tunnistaa avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksissa tarvittavia palveluita ja kyvykkyyksiä.

Linjaustyökalu

Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauskokonaisuuden hahmottamisen sekä linjausten toimeenpanovaiheen seurannan avuksi toteutetun linjaustyökalu-tietokannan kehitys jatkuu.

Työkalun ensimmäinen versio esiteltiin Tutkimuspalvelupäivillä Oulussa 16.8.2022 ja tapahtumasta kerätyn palautteen perusteella sovellusta kehitetään edelleen. Seuraavan kerran työkalua on tarkoitus testata AVOTT-syystyöpajassa 29.9. Työkalun ominaisuuksista mainittakoon aikajana-työnimellä kulkeva sovellus, jonka avulla linjausten toimeenpanovaiheen toteutumista on mahdollista seurata esimerkiksi organisaatioita tai linjausten osa-alueita yksilöllisesti valikoiden. Työkalua on tarkoitus kehittää yhteistoiminnan periaattein niin, että toteutuneet edistysaskeleet ovat näkyvillä myös muille avoimen tieteen kehittämisen parissa työskenteleville toimijoille. Myös riskianalyysin tuloksia on tarkoitus sisällyttää työkaluun. 

Teksti: Jonni Karlsson (AVOTT)

Kuva: Katie Moum Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös