Missä mennään, Avoimen tieteen koordinaatio?

19.8.2021
kuvituskuva mustikanvarpuja

Avoimen tieteen sihteeristö selvittää avoimen tieteen koordinaation vaikuttavuutta ja toimintaa itsearvioinnin avulla syksyllä 2021.

Kuinka hyvin avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio toimii? Mikä on sen vahvuus ja mitä kannattaisi seuraavaksi kehittää? Tuottaako koordinaatio tuloksia, joita tutkimusyhteisö tarvitsee ja toivoo? Näihin kysymyksiin avoimen tieteen sihteeristö etsii vastauksia syksyllä 2021 toteutettavassa Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation itsearvioinnissa. Itsearviointi julkaistaan Avoimen tieteen syyspäivillä 24.11. Turussa.

Tavoitteena on tarkastella avoimen tieteen koordinaation kehitystä vuosina 2018-2021 koordinaation siirryttyä OKM:n ATT-hankkeen jälkeen pysyväksi toiminnoksi TSV:lle. Erityistä huomiota kiinnitetään avoimuutta edistävien tiedepoliittisten linjausten yhteiskehittämismallin toteutumiseen ja sen vaikutuksiin avoimen tieteen kansallisen työn edistäjänä.

Kaikki mukaan!

Koska koordinaation tavoite on alusta asti ollut tuoda koko tutkimusyhteisö yhteen avoimuutta edistämään, myös itsearviointia tehdään yhdessä. Mukana on TSV ja sen yhteydessä toimivat neuvottelukunnat, avoimen tieteen asiantuntijaryhmien jäsenet, koordinaation rahoittaja (OKM), ohjausryhmä ja tutkimusorganisaatiot.

Itsearvioinnin toteutus

Itsearviointia toteutetaan kokoamalla olemassaolevia määrällisiä indikaattoreita, kutsumalla koordinaation osalliset täyttämään kysely sekä tekemällä syvällisempiä haastatteluja. 

Itsearvioinnissa keskitytään arvioimaan avoimen tieteen koordinaatiota seuraavien kysymysten valossa:

  1. Organisaatioiden osallistuminen - onko koordinaatio onnistunut tavoitteessaan saada koko tutkimusyhteisö mukaan edistämään avoimuutta?
  2. Asiantuntijoiden kokemus yhteiskehittämisestä - onko se mielekästä ja tarkoituksenmukaista ja voidaanko sitä jatkossa tukea entistä paremmin?
  3. Avoimen tieteen koordinaation vaikutus tutkimusyhteisössä - miten koordinaation työ ja sen tuottamat linjaukset vaikuttavat avoimuuden edistämiseen koko tutkimusyhteisössä?
  4. Viestintä - miten hyvin avoimen tieteen sihteeristön viestintä tavoittaa ja vaikuttaa tutkimusyhteisön toimintaan?
  5. Sihteeristön toiminta yksikkönä - kuinka hyvin voimavarat on kohdennettu avoimen tieteen tukemiseksi?
  6. KV-benchmarking - miltä koordinaatio näyttää kansainvälisessä kokonaiskuvassa?

Itsearvioinnin kysely avataan Avoimen tieteen syystyöpajassa 5.10. ja haastatteluja tehdään syys- ja lokakuun aikana. 

Tervetuloa kaikki mukaan kehittämään arvioinnin kautta avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallista koordinaatiota!

 

Teksti ja kuva: Henriikka Mustajoki, TSV

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös