Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta 2024 käynnistyy

6.5.2024
Kuvituskuva AVOTT-seurannasta.

Miten avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteiden toteuttaminen edistyy? Seuranta antaa vastauksia. Seurannan tiedonkeruu on avoinna 6.5.–14.6.2024.

Suomalainen tutkimusyhteisö on yhteisesti asettanut avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittymiselle selkeitä tavoitteita sekä Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa että sitä tukevissa linjauksissa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta tarkastelee tavoitteiden saavuttamista sekä kansallisesti että organisaatioiden näkökulmasta.

Seurannan kyselylomake ja sitä tukevat dokumentit

Tiedonkeruun aikataulu vuonna 2024

Kuva kerrotaan seurannan alku 6.5., päättyminen 14.6. ja tulosten julkaisu lokakuussa.

AVOTT-seurannan tiedonkeruu suoritetaan kyselynä, joka on avoinna 6.5.–14.6.2024. Kysely on suunnattu organisaatioille ja pyyntö lähetetään kirjaamoille 6.5.

Kyselyllä selvitetään organisaatioiden avoimuutta ohjaavia dokumentteja, avoimuutta tukevia palveluita, yhteistyötä avoimuuden eri osa-alueilla sekä tutkimusaineistojen määrällisiä indikaattoreita. Tarkastelu on ryhmitelty avoimen tieteen ja tutkimuksen neljän osa-alueen mukaisesti: toimintakulttuuri, julkaisut, aineistot ja menetelmät sekä oppiminen.

Kokonaiskustannusten arviointi tehdään organisaatioille suunnatun kyselyn avulla samoin kuin vuonna 2022. Kysely on osa avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan kyselyä. Arviointi tehdään yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa.  Kokonaiskustannusten arviointitarve on kirjattu Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjaukseen 2019.

Seurannan tulokset julki loppuvuodesta 2024

Seurannan tulokset julkaistaan loka-marraskuussa 2024 tiedejatutkimus.fi:ssä, josta ne löytyvät omana avoimen tieteen ja tutkimuksen osionaan. Tuloksia voi tarkastella kansallisesti sekä organisaatioiden tasolla. Tarkastelua voi kohdentaa myös seurannan yksittäisten kysymysten tasolle.

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusarviot julkaistaan erikseen tiedotettavan aikataulun mukaisesti loppuvuonna 2024 myös tiedejatutkimus.fi:ssä.

Edellisen kerran seuranta toteutettiin 2022. Tuloksia voi tarkastella tiedejatutkimus.fi:ssä, ja tiivistetyn version saa tuloksia esittelevästä uutisesta. Tietyn tutkimusorganisaation tiedot löytää valitsemalla Tiedejatutkimus.fi:n etusivulta Organisaatiot ja valitsemalla oikean organisaation listalta. Seuraavaksi klikataan avautuvalla Tunnuslukuja-sivulla välilehteä Avoin tiede ja tutkimus. Kohdasta Seurannan kysymykset ja vastaukset pääsee listaukseen vuoden 2022 vastauksista.

Lue lisää seurannasta

Sinua saattaisi kiinnostaa myös