Pitkäjänteinen työ avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi näkyy erittäin hyvinä tuloksina avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannassa

31.10.2022
Teksti: AVOTT-seuranta. Taustalla kannettava tietokone, jonka näytöllä on analytiikkaa.

Seurannan tulokset muodostavat kattavan kokonaiskuvan suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen tilasta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen vuoden 2022 seuranta on valmistunut erittäin hyvin tuloksin. Suurin osa yliopistoista sekä ammattikorkeakouluista saavutti erittäin hyvän tai erinomaisen avoimuuden tason. Tutkimuslaitoksista erinomaiselle tasolle ylsi neljä kymmenestä. 

Suurin osa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sijoittui kahdelle ylimmälle avoimuuden tasolle. Sijainti, koko tai monialaisuus eivät muodostaneet eroja korkeakoulujen avoimuuden välille. Tutkimuslaitoksista henkilöstömäärältään keskisuuret saavuttivat parhaan avoimuuden tason. 

Yliopistoilla aineistojen avoimuudessa saavutettiin erinomainen aste, mutta avoin oppiminen jäi tyydyttävälle asteelle. Ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten suoriutuminen osa-alueiden välillä on tasaisempaa. Yksittäisistä kysymyksistä kaikki ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat esimerkiksi huomioineet avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen omissa ohjaavissa dokumenteissaan. Myös monia julkaisujen avoimuuteen ja avointen julkaisujen käyttöön liittyviä palveluita sekä aineistonhallinnan peruspalveluita oli saatavilla kaikissa tai melkein kaikissa tutkimusorganisaatioissa. Eniten kehitettävää sen sijaan oli avoimen oppimisen ja vastuullisen arvioinnin alueilla. 

Seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitystyötä

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen kehitystyötä, tukea ja todentaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa ja linjauksissa sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä muodostaa kokonaiskuva suomalaisen tieteen ja tutkimuksen avoimuuden tilasta. Avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamallien kehittymistä organisaatiossa on tarkasteltu seurannassa eri osa-alueiden (julkaiseminen, data ja infrastruktuuri, oppiminen ja toimintakulttuuri) sekä edistämisen tapojen (ohjaavat dokumentit, palvelut ja yhteistyö) näkökulmasta. 

Seurannan tulokset on julkaistu 31.10. kaikille avoimena tiedejatutkimus.fi-portaalissa, jossa käyttäjä voi itse tarkastella dataa valitsemistaan näkökulmista. Tuloksia voidaan tarkastella eri sektoreiden tai koko suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen tasolla portaalin visuaalisella analytiikka-alustalla. Koko tutkimusdata julkaistaan myöhemmin avoimesti saataville.

Seuranta tuottaa tärkeää tietoa tutkimusyhteisölle

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta 2022 käsittää kaikki suomalaiset yliopistot sekä ammattikorkeakoulut ja suurimman osan kotimaisista tutkimuslaitoksista, joiden tiedot löytyvät tutkimustietovarannosta. “Oli hienoa saavuttaa näin laaja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden osallistuminen AVOTT-seurantaan. Tämä lisää myös seurannan kiinnostavuutta kansainvälisesti”, toteaa seurannasta AVOTT-sihteeristössä vastaava asiantuntija Marita Kari.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tiedot koottiin tutkimusorganisaatioille suunnatun verkkokyselyn avulla sekä hakemalla määrällisissä indikaattoreissa tarvitut tiedot organisaatioiden puolesta. Verkkokysely oli auki 19.5.–30.6.2022. Kiitämme kaikkia vastaajia arvokkaasta työstä. Tutkimusorganisaatioiden vastausprosentit nousivat erittäin korkeiksi:

  • Yliopistosektori 100 %
  • Ammattikorkeakoulusektori 100 %
  • Tutkimuslaitokset 83 %.

Määrällisissä indikaattoreissa julkaisuista käytettiin vuoden 2021 tietoja ja avoimissa oppimateriaaleissa 30.6.2022 mennessä kertyneitä kumulatiivisia tietoja. Lisäksi seurannan yhteydessä kuvattiin 121 avoimen tieteen ja tutkimuksen hyvää käytäntöä. Nämä ja aiemmin tallennetut kuvaukset julkaistaan erillisenä tietokantana vuoden 2022 loppuun mennessä.

Seurantamallin on kehittänyt avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmän vuonna 2020 asettama työryhmä. Ohjausryhmä hyväksyi seurantamallin keväällä 2022 ja avoimuuden tasojen lopullisen määrittelymallin 12.10.2022. Pisteytyksen perusteet ovat läpinäkyviä ja kaikkien saatavilla. Työryhmän lisäksi seurantamallin kehittämiseen ovat osallistuneet Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation asiantuntijajäsenet yhteiskehittämisen kautta keväällä 2021. Avoimella kansallisella kommentoinnilla seurantamalli oli syksyllä 2021. 

Vuoden 2022 seurannan perusteella kehitetään vuoden 2024 seurantamalli. Vuoden 2024 seuranta tulee olemaan ensimmäistä laajempi. Kyselyn roolin on kuitenkin tarkoitus vähentyä tutkimustietovarantoon lisätyn tietomäärän karttuessa. 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös