Seurantamallin kommentointi alkaa

27.9.2021
Lämpömittari

Avoimen tieteen seurantamallin luonnos on nyt avoimesti tutkimusyhteisön kommentoitavana 1.11.2021 asti.

Avoimen tieteen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen kehitystyötä, tukea ja todentaa julistuksessa ja linjauksissa sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä saada kokonaiskuva suomalaisen tieteen avoimuuden tilasta. Seurantamallin luonnos on nyt avoinna tutkimusyhteisön kommentoitavaksi 27.9.-1.11.2021. Huomioithan, että kaikki indikaattorit eivät koske kaikentyyppisiä organisaatioita ja että indikaattorien pisteytys mukautuu organisaatiotyypin mukaan (tarkempia tietoja seurantamallin osassa 2).

Kommentoitavana ovat:

Kommentteja pyydetään verkkolomakkeella.

Kommentoinnin kysymykset:

 

 1. Kommentit esitettyihin seurannan tavoitteisiin, hyötyyn ja rakenteeseen (Osa 1: luvut 1.1 - 1.4)
 2. Kommentit esitettyyn seurannan pisteytykseen, avoimuuden profiilin ja tason muodostumiseen (Osa 1: luku 1.5)
 3. Kommentit esitettyihin tietolähteisiin ja seurannan tuotantoon (Osa 1: luvut 1.6 ja 1.7)
 4. Kommentit: Ohjaavat dokumenttien seuranta (Osa 1: luku 2.1 ja Osa 2)
 5. Kommentit: Yhteistyön seuranta (Osa 1: luku 2.2 ja Osa 2)
 6. Kommentit: Toimintakulttuurin seuranta (Osa 1: luku 2.3. ja Osa 2)
 7. Kommentit: Julkaisujen seuranta (Osa 1: luku 2.4 ja Osa 2)
 8. Kommentit: Aineistojen ja infrastruktuurin seuranta (Osa 1: luku 2.5 ja Osa 2)
 9. Kommentit: Oppimisen seuranta (Osa 1: luku 2.6. ja Osa 2)
 10. Kommentit avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten seurantamalliin ja kyselylomakkeeseen (Osa 3)
 11. Muita kommentteja

Kommentointipyyntö on lähetetty tutkimusyhteisön organisaatioiden kirjaamoihin ja tämän lisäksi kommentointi on avoinna kaikilla tutkimusyhteisön yhteisöille sekä sen jäsenille henkilökohtaisesti. Avoimen tieteen hengessä, kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista. 

Nyt kommentoitavana olevan seurantamallin on laatinut Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän nimeämä työryhmä.

Avoimen tieteen seurannan periaatteet

Avoimen tieteen seuranta kohdistuu suomalaisiin tutkimusorganisaatioihin. Nyt kommentoinnilla oleva seurantamalli on tehty tutkimusorganisaatioiden näkökulmasta. Organisaatioiden seurantamallista saatujen kokemusten pohjalta seurantaan lisätään myöhemmin myös tutkimuksen rahoittajat ja tutkimusta tukevat organisaatiot.

Seurannassa käytetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa vertailukelpoista tietoa, joka on koottu Tutkimustietovarantoon. Tämän lisäksi seurannassa kerätään tietoa kyselyn avulla. Kyselyn rooli seurannan tietolähteenä vähenee Tutkimustietovarantoon kertyvän tiedon karttuessa. Aluksi kyselyn rooli on keskeinen. 

Seurannan rakenteessa on huomioitu riittävä jatkuvuus sekä mahdollisuus kehittää seurantaa vastaamaan avoimen tieteen toimintatapojen muutosta ja organisaatioiden kehitystä. Tämä on toteutettu indikaattoreiden tarkistuksella kahden vuoden välein sekä pisteytyksellä, joka perustuu tavoitteiden saavuttamisen asteeseen. Seurannassa myös huomioidaan erilaisten organisaatiotyyppien avoimuuden toiminnan moninaisuus esimerkiksi siten, että kyselyssä osa kysymyksistä on kohdistettu vain tietyille organisaatiotyypeille. 

Seurannan osat

Avoimuuden seuranta tuottaa jokaiselle organisaatiolle määritellyn avoimuuden tason. Tasomääritys puolestaan perustuu organisaation avoimuuden profiilien osien kehittymiseen. Profiili koostuu neljästä avoimuuden osa-alueesta: julkaiseminen, aineistot ja infrastruktuurit, oppiminen ja toimintakulttuuri. Profiilien määrittelyyn käytetään tietolähteinä sekä Tutkimustietovarantoon kertynyttä tietoa että kyselyä. Tutkimustietovarannosta kerätään tietoa erityisesti tutkimuksen tuotosten (julkaisut, aineistot, menetelmät, infrastruktuurit) avoimuuden asteesta. Kyselyn avulla avoimuuden tasoa tarkastellaan ohjaavien dokumenttien, palveluiden ja yhteistyön näkökulmasta. 

Kolmio, alin taso avoimuuden indikaattorit (ohjaavat dokumentit, yhteistyö, palvelut, tuotokset), keskitaso avoimuuden profiilit (julkaiseminen, aineistot ja infrastruktuurit, oppiminen, toimintakulttuuri)), huipulla taso (avoimuuden kokonaisarvio), nuoli alhaalta ylös.

Seurannan tuotanto

Seuranta toteutetaan joka toinen vuosi parillisina vuosina. Ensimmäinen seurantavuosi on 2022. Jokaisen seurantakíerroksen jälkeen tarkistetaan seurannassa käytössä olevat mittarit ja indikaattorit. Näin organisaatioilla on tieto seurattavista asioista 18 kk ennen seuraavaa seurantaa. Seurannan mittareiden muutoksesta päättää Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä. 

Kuva: Jarosław KwoczałaUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös