Kommentera uppföljningsmodellen för öppen vetenskap

27.9.2021
Termometer

Utkastet till uppföljningsmodell för öppen vetenskap i Finland är öppet för forskningssamfundets synpunkter till och med 1.11.2021.

Målet med uppföljningen av öppen vetenskap är att stöda organisationernas utvecklingsarbete inom öppen vetenskap, stöda och bekräfta förverkligandet av målen i Deklarationen för öppen vetenskap och nationella policyer samt få en helhetsbild av öppen vetenskap i Finland. Utkastet till uppföljingsmodell är öppet för forskningssamfundets kommentarer 27.9–1.11.2021.

Dokument som kommenteras:

Vi ber om kommentarer genom en webblankett.

Frågor:

  1. Kommentera målen, nyttan och strukturen i uppföljningsmodellen (del 1.1–1.4)
  2. Kommentera uppföljningens poängsättning och öppenhetsprofil (del 1.5)
  3. Kommentera informationskällorna i utkastet samt uppföljingens produktion (del 1.6 och 1.7)
  4. Kommentera indikatorerna ur styrdokument (del 2.1)
  5. Kommentera indikatorerna gällande uppföljning av samarbete (del 2.2)
  6. Kommentera indikatorerna gällande uppföljning av öppen forskningskultur (del. 2.3)
  7. Kommentera indikatorerna gällande uppföljning av öppen tillgång till publikationer (del 2.4)
  8. Kommentera indikatorerna gällande uppföljning av öppna forskningsmaterial och infrastrukturer (del 2.5)
  9. Kommentera indikatorerna gällande uppföljning av öppen utbildning (del 2.6)
  10. Allmänna kommentarer om uppföljningsmodellen​​​​​​.

Begäran om kommentarer har skickats till forskningsorganisationernas registratorskontor, och dessutom kan alla samfund och privatpersoner i forskningssamfundet ge sina synpunkter. I den öppna vetenskapens anda publiceras alla kommentarer med namn. Anonyma kommentarer beaktas och publiceras inte.

Uppföljningsmodellen har sammanställts av en arbetsgrupp (länk på finska) som tillsatts av den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning.

Bild: Jarosław KwoczałaUnsplash

Du kan också vara intresserad av