Kokeile avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaa simulaattorin avulla

17.1.2022
Valkoisella taustalla kirjaimia joista muodostuu sanat start now.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan kysely on kokeiltavissa simulaattorin avulla. Simulaation tulokset vaikuttavat käytettävään pisteytykseen.

Vuonna 2022 alkavan avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen kehitystyötä, tukea ja todentaa julistuksessa ja linjauksissa sovittujen tavoitteiden toteutumista sekä saada kokonaiskuva suomalaisen tieteen avoimuuden tilasta. Seurannan tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi -sivustolla.

Tutkimusyhteisö mukaan seurannan kehittämiseen

Seuranta on tutkimusyhteisön itselleen kehittämä työkalu. Seurantamalli ja siihen liittyvä kysely olivat avoimella kommentoinnilla syksyllä 2021Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmä hyväksyi joulukuun kokouksessaan kommentoinnin perusteella muokatut seurannan periaatteet. 

Kyselyn pisteytyksen hyväksyntä on asialistalla Ohjausryhmän maaliskuun 2022 kokouksessa. Pisteytyksen lopullisen version muotoutumiseen on mahdollista vaikuttaa kokeilemalla seurannan simulaattoria 17.1.-4.3.2022. Kun erilaiset organisaatiot kokeilevat simulaattoria, saa AVOTT-sihteeristö dataa pisteytyksen toimivuudesta esimerkiksi eri organisaatiotyyppien näkökulmasta. Saadun datan perusteella on mahdollista säätää pisteytystä ja mallia niin, että se sekä kohtelee organisaatiotyyppejä tasapuolisesti, että myös tuottaa vertailukelpoisia seurantatuloksia. Seurantamallin kokeilemisesta on myös suoraa hyötyä organisaatiolle, sillä silloin organisaatiolla on jo tiedot valmiina varsinaista toukokuussa 2022 tapahtuvaa kyselyä varten.

Simulaattoriin syötetyt vastaukset eivät automaattisesti tallennu tai välity mihinkään. Simulaattorin ladatun vastausdatan voi tallentaa omalle koneelle ja lähettää AVOTT-sihteeristölle sähköpostitse (avointiede@tsv.fi). Dataa käytetään ainoastaan pisteytyksen hienosäätöön, eikä esimerkiksi organisaatioiden väliseen vertailuun.

Simulaattorissa voi kokeilla sekä vuoden 2022 kevennettyä kyselyä että laajempaa kyselypatteristoa, jossa ovat mukana myös mahdolliset vuoden 2024 seurantakierroksen indikaattorit.

Simulaattori on tehty avoimella lähdekoodilla ja se on siten kaikkien käytettävissä myös muunlaisten kyselyiden simulointiin (GitHub-linkki tulossa myöhemmin).

Mitä seurataan?

Nyt kokeiltavana oleva seurantamalli on tehty tutkimusorganisaatioiden näkökulmasta. Seurantaan lisätään myöhemmin myös tutkimuksen rahoittajat ja tutkimusta tukevat organisaatiot.

Seurannan aikataulu

Seuranta toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2022. Vuoden 2022 seuranta on kevyt ja perustuu pitkälti olemassa oleviin ja tunnettuihin indikaattoreihin sekä eurooppalaisen seurannan tarpeisiin. Vuonna 2024 toteutettava seuranta on merkittävästi laajempi. Siihen tulevien indikaattoreiden pilotointi on AVOTT-sihteeristön keskeinen tehtävä vuoden 2022 aikana. 

Indikaattorit ja pisteytys

Seurannan indikaattoreiden perusteella määritellään organisaatioille niiden avoimuuden profiilit sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen taso. Pisteytyksen periaatteet ovat läpinäkyviä ja kaikkien saatavilla. Pisteytys voi kuulostaa monimutkaiselta, mutta konkretisoituu simulaattorin avulla.

Eri osa-alueiden avoimuuden asteista muodostuu organisaatioiden avoimuuden profiili. Profiilissa tehdään näkyväksi organisaation avoimuuden aste eri osa-alueilla (julkaisut, aineistot ja infrastruktuuri, oppiminen sekä toimintakulttuuri) ja tarpeen mukaan voidaan tutkia avoimuuden astetta myös toimintatapojen (ohjaavat dokumentit, palvelut, yhteistyö sekä tuotokset) näkökulmasta.

Profiilin perusteella määritellään myös organisaation avoimuuden kokonaisarvio. Kokonaisarviossa tasoja on lähtötason lisäksi viisi. Tasot on määritelty siten, että seuraavalle tasolle nousemiseen tarvitaan joko yhden askelman nousua kahdella osa-alueella tai kahden askelman nousua yhdellä osa-alueella (toisin sanoen osa-alueiden keskiarvo nousee puoli askelmaa). Lisäksi ylemmille kokonaisarvion tasoille nouseminen vaatii, että kaikkia profiilin osa-alueita pitää nostaa jonkin verran.

Teksti: Elina Koivisto / AVOTT-sihteeristö
Kuva: Sincerely Media / Unsplash

Lue lisää:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös