Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta aloitetaan 2022

16.12.2021
Kompassi, jonka vieressä teksti AVOTT-ohjausryhmän kokous 8.12.2021

AVOTT-ohjausryhmän kokouksessa 8.12. päätettiin aloittaa avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta vuonna 2022.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) ohjausryhmä kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen 8.12. Asialistan keskeiset kohdat olivat avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantamallin hyväksyminen sekä kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjausluonnoksen ensimmäinen käsittely. Kokousmuistio löytyy täältä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantamalli oli avoimella kommentoinnilla, joka päättyi 1.11.2021, ja nyt ohjausryhmä käsitteli kommenttien perusteella muokattua seurantamallia. Keskeisimmät muutokset seurantamallissa liittyivät indikaattorien määrän vähentämiseen vuoden 2022 seurannassa. 

Ohjausryhmä keskusteli pitkään seurannan indikaattoreista. Keskeinen periaate on, että seurannassa seurataan jo linjattujen tavoitteiden toteutumista. Erityisesti infrastruktuurien kohdalla tämän periaatteen tärkeys nousi esiin ja ohjausryhmän keskustelun perusteella seurannan ohjeistusta tarkennettiin näiltä osin. 

Ohjausryhmä päätti seurannan aloittamisesta vuonna 2022 pitkän keskustelun jälkeen. Seurannan aloittamisesta tehtiin seuraavat päätökset:

  1. Ohjausryhmä hyväksyy seurannan periaatteet ja toimintatavat.
  2. Alkuvuodesta 2022 käydään läpi laaja kokeilukierros kaikkien halukkaiden organisaatioiden kanssa, jolla varmistetaan tasojen ja pisteytyksen toimivuus.
  3. Lopullinen pisteytysmalli vahvistetaan Ohjausryhmässä 31.3.2022.
  4. Seuranta toteutetaan vuonna 2022 vahvasti kevennettynä.
  5. Seurannan periaatteita ja toimintatapoja tarkastellaan vuoden 2022 lopussa seurannan toteutuksen jälkeen.
  6. Laajempi vuoden 2024 toteutettava seurantaa perustuu vuoden 2022 aikana seurannan tuloksiin. Sen laajuus päätetään keväällä 2023.

Seurannan ensimmäisen kierroksen tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi sivustolla syksyllä 2022.

Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjausluonnos

Pekka Olsbo (JYU) esitteli kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjausluonnoksen ohjausryhmälle. Ohjausryhmä totesi luonnoksen olevan selkeä ja hyvin laadittu. Olsbon vetämä työryhmä jatkaa luonnoksen valmistelua ja se tuodaan hyväksyttäväksi kommentointikierrokselle ohjausryhmän kokoukseen 31.1.2022. 

Muut asiat

Ohjausryhmän kokouksen muut asiat olivat keskusteluasioita liittyen AVOTT-itsearviointiin, kotimaisten tieteellisten kausijulkaisujen ratkaisu- ja rahoitusmalliin sekä AVOTT-koordinaation riskianalyysin laatimiseen keväällä 2022. Kaikki kokouksen liitteet löytyvät kokousmuistiosta

 

Teksti: Henriikka Mustajoki (AVOTT-sihteeristö)
Kuva: Jametlene Reskp on Unsplash (muokattu)

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös