Avoimen tieteen kevät 2021

1.2.2021
kuvituskuva - luminen maisema

Avoimen tieteen kevätkausi keskittyy aineistoihin, seurantaan, infrastruktuureihin sekä kotimaiseen tiedejulkaisemiseen. 

ThinkOpen blogi kertasi taas loistavasti miten paljon avoimen tieteen parissa tehtiin töitä viime syksyn aikana. Eikä vain tehty töitä, vaan saatiin myös aikaan paljon.

Nyt kevään alkaessa edessä on yhtä tiivistä työtä avoimuuden edistämiseksi. Avoimen tieteen koordinaatiossa keskitytään tänä keväänä seuraaviin teemoihin:

Aineistojen avoimen saatavuuden osalinjaus valmistuu

Vuonna 2020 tehtiin työtä aineistojen ja menetelmien avoimen saatavuuden osalinjauksen parissa. Keväällä 2021 julkaistaan ensimmäinen osalinjaus liittyen tutkimusdatan avoimeen saatavuuteen. Toinen osalinjaus koskee menetelmien avoimuutta. Nyt valmistuvassa asalinjauksessa esitetään viisi tavoitetta seuraavalle viidelle vuodelle liittyen palveluiden, osaamisen sekä avointen aineistojen kehittämiseen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri

Avoin tiede ei tapahdu itsestään eikä sattumalta, se vaatii sekä suunnittelua että hyviä työkaluja, joskus myös suunnitteluun sopivia työkaluja. Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri valmistui 2016. Sen päivitystyö aloitetaan tänä keväänä. Viitearkkitehtuuri määrittelee yleistasoisen tavoitetilan tutkimustoiminnalle. Siinä kuvataan kokonaisuutena tutkimusprosessin palvelut sekä tiedot ja tietorakenteet sekä tietojen ja palveluiden avoimuuden periaatteet. 

Kotimaiset tiedejulkaisut avoimesti saataviksi

Avoimuus muuttaa kotimaisten tiedejulkaisujen toimintaa ja taloudellisia edellytyksiä merkittävästi. Tämä vaatii jo olemassaolevien teknisten ratkaisujen lisäksi uuden rahoitusmallin. Sen laatiminen on myös kirjattu tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen tavoitteeksi. Tänä keväänä aloittaa uusi työryhmä rahoitusmallin laatimiseksi. Työryhmässä on edustettuna niin kotimaiset tiedejulkaisijat kuin tutkimusorganisaatiotkin.  

Avoimen tieteen seuranta

Avoimen tieteen seuranta kannustaa tutkimusyhteisöä avoimuuteen ja tuo tärkeää tietoa työn tuloksista. Tutkimusyhteisö pohtii nyt millainen seuranta vastaisi näihin tavoitteisiin parhaiten. Työryhmä laatii ensimmäisen ehdotusluonnoksen ja se avataan kommentoinneille loppukeväänä. 

Avoimen tieteen toimintakulttuuri

Avoimen tieteen periaatteet ja muuttuvat mahdollisuudet ovat tärkeä osa tutkimusyhteisön toimintakulttuurin muutoksessa. Jotta avoimen tieteen tavoitteet voidaan saavuttaa, tarvitaan sekä kannustimia että palveluita. Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmä laatii linjauksen kannustimien ja palveluiden kehittämiseksi. Sen ensimmäinen osalinjaus tulee kommentoinnille kevään aikana.

EOSC Finland Forum

Avoimen tieteen työtä tehdään vahvasti eurooppalaisessa yhteistyössä. European Open Science Cloud (EOSC) kehittäminen on siirtynyt vuoden 2021 alusta seuraavaan vaiheeseen eli projekteista pysyväksi toiminnaksi. EOSC:in toiminta ja kehitys vaikuttaa erityisesti avoimen tieteen palveluihin. Suomessa tätä kehitystä seurataan ja siihen osallistutaan EOSC Finland Forumin kautta. 

Think Open Blog: Avoimen tieteen vuosikatsaus 2020, osa 1

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri (2016)

Kuka huolehtii kotimaisista tiedejulkaisuista? - uutinen uuden työryhmän perustamisesta

Teksti ja kuva: Henriikka Mustajoki, TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös