Seuranta alkaa!

18.5.2022
kuvituskuva

Miten hyvin olemme saavuttaneet tieteen ja tutkimuksen avoimuudelle asetetut tavoitteet? Seuranta antaa vastauksia. Tiedonkeruu avoinna 19.5.-30.6.2022.

Suomalainen tutkimusyhteisö on yhteisesti asettanut avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittymiselle selkeitä tavoitteita sekä Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa että sitä tukevissa linjauksissa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta tarkastelee tavoitteiden saavuttamista sekä kansallisesti että organisaatioiden näkökulmasta.

Tiedonkeruu

Tiedonkeruun ytimessä on tutkimusta tekeville organisaatioille suunnattu laadullinen kysely. Kyselyssä tarkastellaan organisaatioiden avoimuutta ohjaavia dokumentteja sekä avoimuutta tukevia palveluita. Ohjaavien dokumenttien ja palveluiden tarkastelu on ryhmitelty avoimen tieteen ja tutkimuksen neljän osa-alueen mukaisesti: toimintakulttuuri, julkaisut, aineistot ja menetelmät sekä oppiminen. 

Tiedonkeruu suoritetaan kyselynä, joka on avoinna 19.5.–30.6.2022. Kysely on suunnattu organisaatioille ja pyyntö lähetetty kirjaamoiden kautta. 

Kyselystä on tarjolla myös simulaattori, jossa vastaajat pääsevät tarkastelemaan vastausten vaikutusta pisteytykseen reaaliaikaisesti. 

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten arviointi  

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan yhteydessä suoritetaan myös avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten arviointi yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa. Kokonaiskustannusten arviointitarve on kirjattu Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjaukseen 2019. Arviointi suoritetaan nyt ensimmäistä kertaa. 

Kokonaiskustannusten arviointi tehdään organisaatioille suunnatun kyselyn avulla ja kysely on osana avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan kyselyä. 

Seurannan tulosten julkaisu

Seurannan tulokset julkaistaan loka-marraskuussa 2022 tiedejatutkimus.fi:ssä, josta ne löytyvät omana avoimen tieteen ja tutkimuksen osionaan. Tuloksia voi tarkastella kansallisesti sekä organisaatioiden tasolla. Tarkastelua voi kohdentaa myös seurannan yksittäisten kysymysten tasolle. 

Avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusarviot julkaistaan lokakuussa 2022 myös tiedejatutkimus.fi:ssä. 

Seurannan taustaa

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurantaa on kehitetty OKM:n 2015–2019 tekemän kypsyystasoselvityksen pohjalta. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittyessä on näkökulmaakin laajennettu. Seurannassa tavoite on sekä kerätä tietoa suomalaisen tutkimusyhteisön avoimuuden tilasta että tukea organisaatioita niiden työssä avoimuuden edistämiseksi. Seurannan verkkosivulta saa ajantasaista tietoa seurannan kehittymisestä.

Seurannasta vastaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä ja sen toteuttaa AVOTT-sihteeristö. Seurantamallia kehittänyt työryhmä toimi lokakuusta 2020 joulukuuhun 2021 puheenjohtajanaan Kalle-Antti Suominen Turun Yliopistosta. 

Teksti: Henriikka Mustajoki (AVOTT)

Kuva: Alkuperäisestä muokannut Anne Haapanen

Sinua saattaisi kiinnostaa myös