Uppföljningen av öppen vetenskap 2024 startar

13.5.2024
Gröntonad bild av två par händer som skriver samt vit ruta med texten "Uppföljning".

Hur framskrider arbetet med målen för öppen vetenskap och forskning? Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning kommer att ge en översikt – datainsamlingen pågår från 6.5–14.6.2024.

Det finländska forskningssamfundet har gemensamt ställt upp tydliga mål för utvecklingen av öppen vetenskap och forskning, både i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning och i de policyer som stöder den. Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning undersöker hur arbetet framskrider på både nationellt och ur forskningsorganisationernas synvinkel.

Frågeformulär samt bakgrundsdokument

Tidtabell för datainsamlingen 2024

Datainsamlingen för övervakningen kommer att ske genom ett frågeformulär som är öppet 6.5–14.6.2024. Frågeformuläret är riktat till organisationerna, och begäran skickades till registraturerna den 6 maj.

Genom frågeformuläret utreds organisationernas styrande dokument gällande öppenhet, tjänster som stöder öppenhet, samarbete inom olika områden av öppenhet samt kvantitativa indikatorer för forskningsmaterial. Enkäten är grupperad enligt de fyra delområdena inom öppen vetenskap och forskning: forskningskultur, publikationer, forskningsmaterial och -metoder samt utbildning.

Totalkostnaderna utvärderas med hjälp av en enkät som riktas till organisationerna, precis som 2022. Den ingår i enkäten för uppföljning av öppen vetenskap och forskning. Utvärderingen genomförs i samarbete med Nationalbibliotek.  Behovet av en totalkostnadsbedömning är inskrivet i policyn för öppen tillgång till forskningspublikationer från 2019. 

Resultaten publiceras i slutet av 2024

Resultaten av uppföljningen publiceras i oktober–november 2024 på Forskning.fi, där de kommer att finnas tillgängliga som ett särskilt område för öppen vetenskap och forskning. Resultaten kan analyseras på nationell nivå och organisationsnivå. Det är också möjligt att titta på de enskilda frågorna i uppföljningen.

Bedömningen av totalkostnaderna för open access-publicering kommer också att publiceras på Forskning.fi i slutet av 2024, enligt en tidsplan som meddelas separat.

Den senaste uppföljningen genomfördes 2022. Resultaten finns på Forskning.fi, och en sammanfattning finns i den nyhet där resultaten presenterades. Om man vill titta på resultaten för en specifik organisation klickar man på Organisationer på Forskning.fi:s framsida och väljer rätt organisation på listan. Detta öppnar sidan Nyckeltal, där man kan klicka på Öppen vetenskap och forskning. Under Enkätfrågor och -svar ser man svaren från 2022.

Läs mera om uppföljningen

Du kan också vara intresserad av