Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning väckte intresse

1.7.2022
Kuvituskuva, jossa teksti AVOTT-seuranta

Nästan alla finländska universitet och yrkeshögskolor samt de flesta forskningsinstituten svarade på uppföljningsenkäten. Den totala svarsprocenten var utmärkta 86 %.

Vi tackar alla som svarade på enkäten!

Uppföljingsenkäten var öppen till och med 30.6.2022, och 43 organisationer (13 universitet, 21 yrkeshögskolor, 9 forskningsinstitut) svarade på den. Med andra ord svarade 93 % av universiteten, 88 % av yrkeshögskolorna och 75 % av forskningsinstituten. Den totala svarsprocenten var 86 %.

Förutom enkäten består uppföljningen av kvantitativa indikatorer, med hjälp av vilka graden av öppenhet inom publikationer och utbildning fastställs. Denna information ingick inte i enkäten, utan tas fram åt organisationerna. Resultaten av uppföljningen publiceras i datalagret för forskningsinformation hösten 2022. 

I samband med uppföljningen insamlas också information för bedömning av de totala kostnaderna för öppen publicering. Detta publiceras som en separat helhet i datalagret för forskningsinformation under hösten 2022.

Med hjälp av ett separat formulär skickade organisationerna in hela 121 goda praktiker inom öppen vetenskap och forskning. Dessa publiceras i form av en databas under hösten 2022. Frågeformuläret (på finska) kan användas för att dela god praxis också i fortsättningen – det stängde inte när uppföljningen avslutades.

Du kan också vara intresserad av