AVOTT-seurannan kysely kiinnosti vastaajia

1.7.2022
Kuvituskuva, jossa teksti AVOTT-seuranta

AVOTT-seurannan kyselyyn vastasivat lähes kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä useimmat tutkimusorganisaatiot. Kokonaisvastausprosentti oli erittäin hyvä 86 %.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Vastausaika AVOTT-seurannan kyselyyn päättyi 30.6.2022. Kyselyyn vastasi aukioloaikana 43 organisaatiota, joista yliopistoja oli 13, ammattikorkeakouluja 21 ja tutkimuslaitoksia 9. Yliopistoista seurantaan vastasi 93 %, ammattikorkeakouluista 88 % ja tutkimuslaitoksista 75 %. Kokonaisvastausprosentti oli 86 %.

AVOTT-seurantaan kuuluvat kyselyn lisäksi määrälliset indikaattorit, joiden avulla selvitetään julkaisujen ja oppimisen avoimuutta. Näitä tietoja ei kysytty vastaajilta vaan ne selvitetään organisaatioiden puolesta. Seurannan tulokset julkaistaan tutkimustietovarannossa syksyllä 2022.

AVOTT-seurannan yhteydessä kerättiin tietoa myös avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten arviointia varten. Nämä tiedot julkaistaan tutkimustietovarannossa omana kokonaisuutenaan syksyn 2022 aikana.

Seurannan yhteydessä koottiin peräti 121 avoimen tieteen ja tutkimuksen hyvää käytäntöä erillisen kyselylomakkeen avulla. Hyvät käytännöt julkaistaan syksyllä 2022 omana tietokantanaan. Kyselylomakkeen avulla voi jatkossakin ilmoittaa uusia hyviä käytäntöjä, tämä kysely ei sulkeutunut seurannan päättyessä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös