Nyheter

Hur stort är ett litet språk?

8.10.2021

Hur är det att undersöka skönlitteratur på ett litet språk i en forskningsvärld som anses prioritera engelska? Hur stor är en liten publik? Litteraturvetaren Julia Tidigs berättar om flerspråkighetsforskning på flera språk.

Ansvarsfull forskning
Evenemang

Höstdagarna i öppen vetenskap 2021

Årets höstdagar i öppen vetenskap handlar om forskningsinfrastrukturer.

Höstdagarna ordnas online också i år. Programmet meddelas senare.

#avataantiedesyys21

 

Centrala dokument

Öppen utbildning och öppna lärresurser

Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser (2020)

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.