Policy för öppen forskningskultur publicerad

Bekanta dig med den färska policyn för öppen forskningskultur, rekommendationer för företagssamarbete och medborgarforskning samt ett självutvärderingsverktyg för tjänsteproducenter.

Nyheter
Evenemang

EuroScience Open Forum 2022

Årets ESFO-konferens är ett hybridevenemang från Leiden, Nederländerna. På programmet finns bland annat Helsingforsinitiativet för flerspråkig vetenskapskommunikation.

Höstworkshop i öppen vetenskap

Höstworkshopen ger expertgrupperna och arbetsgrupperna i öppen vetenskap och forskning en möjlighet att arbeta med gemensamma frågor. Programmet meddelas senare.

Vinterdagarna i öppen vetenskap 2022

Vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning 2022 har temat öppen vetenskap och samhällelig genomslagskraft. Evenemanget ordnas av Jyväskylä universitet och Samordningen av öppen vetenskap och forskning.

Centrala dokument

Öppen utbildning och öppna lärresurser

Policy för öppen utbildning och öppna lärresurser elaborerar mål i Deklaration för öppen vetenskap och forskning att utarbetandet, användningen och en gemensam utveckling av öppna lärresurer och andra öppna lärmetoder utgör en del av högskolornas

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.