Deklaration för öppen vetenskap och forskning 2020–2025

Senast uppdaterad 4.8.2022

Deklarationen för öppen vetenskap och forskning är det finländska forskarsamfundets gemensamma vision. Enligt visionen skall öppen vetenskap och forskning vara en del av forskarnas vardag, och öppenhet ska stödja både genomslagskraften av de olika slutprodukter som forskningen resulterar i och forskningens kvalitet. Det finländska forskarsamfundet skall också vara en internationell föregångare inom öppen vetenskap och forskning.

Vägen till förverkligande av visionen beskrivs i missionen för öppen vetenskap och forskning. Missionen är att:

  1. främja öppenhet som ett grundläggande värde inom forskarsamfundets hela verksamhet,
  2. förstärka samhällets bildningsnivå och innovationsverksamhet och 
  3. förbättra kvaliteten på vetenskaplig och konstnärlig forskning och de läromedel som grundar sig på dem samt ett smidigt utbyte och genomslag av forskningsoutput i hela samhället, mellan forskare och forskargrupper, mellan forskningsområden, mellan forskning och utbildning, mellan forskare och företag, den offentliga sektorn samt tredje sektorn och mellan forskare och samhälleliga beslutsfattare samt medborgare.