Hur stort är ett litet språk?

Hur är det att undersöka skönlitteratur på ett litet språk i en forskningsvärld som anses prioritera engelska? Hur stor är en liten publik? Litteraturvetaren Julia Tidigs berättar om flerspråkighetsforskning på flera språk.

Nyheter
Evenemang

Workshop om policyn för öppna lärmetoder

Denna workshop presenterar arbetet med policyn för öppna lärmetoder. Tillsammans funderar vi på hur öppna lärmetoder kan förändra högskoleutbildiningen och hur policyn svarar på de utmaningar inlärare och lärare möter.

Centrala dokument

Öppen utbildning och öppna lärresurser

Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser (2020)

Inhemska policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.